PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Robota budowlana polegająca na przeniesieniu lokalnego centrum nadzoru oraz wykonaniu zabezpieczeń technicznych, nr sprawy: 98/ZP/11

Departament Administracyjny MON

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg ograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

280327/2011

Opis

Numer ogłoszenia: 280327 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 274037 - 2011 data 19.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6840086, fax. 22 6840642, 6874189.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1).
W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mon.gov.pl/259.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Administracyjny al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa.
W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ nie będzie zamieszczona na stronie internetowej.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.16).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy, Zamawiający żąda, aby wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przekazywane faksem lub drogą elektroniczną były potwierdzane pisemnie lub w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Zamawiający prosi o pilne potwierdzenie przesłania wniosków faksem lub drogą elektroniczną.

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy, Zamawiający informuje, że informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej i Zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Krakowski Rynek Nieruchomości 2013 w języku angielskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu komórkom organizacyjnym Centrum Projektów Europejskich oraz zapewnienie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH