PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ROBOTA BUDOWLANA W ZAKRESIE KONSERWACJI OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO POLEGAJĄCA NA WYMIANIE SIATKI NA ELEMENTY PANELOWE W WOJSKOWYM OŚRODKU...

Jednostka Wojskowa Nr 4352

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Giżycko / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

279696/2012

Opis

Giżycko: ROBOTA BUDOWLANA
W ZAKRESIE KONSERWACJI OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO POLEGAJĄCA NA WYMIANIE SIATKI NA ELEMENTY PANELOWE W WOJSKOWYM OŚRODKU SZKOLENIOWO-KONDYCYJNYM W MRĄGOWIE
Numer ogłoszenia: 279696 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218754 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 4352, ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 46 02, faks 87 429 46 41.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Obrona.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTA BUDOWLANA
W ZAKRESIE KONSERWACJI OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO POLEGAJĄCA NA WYMIANIE SIATKI NA ELEMENTY PANELOWE W WOJSKOWYM OŚRODKU SZKOLENIOWO-KONDYCYJNYM W MRĄGOWIE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie konserwacji ogrodzenia zewnętrznego polegającej na wymianie siatki na elementy panelowe w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie.
Ogrodzenie w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie wykonane jest z siatki na słupkach stalowych.
Zakres prac obejmuje:

I Ogrodzenie:

1. Roboty rozbiórkowe
- Ręczne ścianie i karczowanie krzaków i podszycia o średniej gęstości.
- Wywóz ściętych krzaków i podszycia na odległości do 2km.
- Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych.
- Wywóz elementów metalowych pochodzących z rozbiórki samochodami skrzyniowymi do magazynu SOI w Mrągowie (na odległość do 1km).
- Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km.

2. Ogrodzenie
- Wykonanie pomiarów przy wykopach pod cokół.
- Wykonanie wykupu pod cokół ogrodzenia.
- Cokoły z betonu B-20 o wymiarach szer. 20cm i wysokości 55cm (20cm ponad poziom terenu, 35cm poniżej terenu).
- Wykonanie ogrodzenia z paneli o wys. 200cm, panel z drutu o śr. 5mm, oczka w
pods.500mm i wys. 200mm, panel co najmniej z trzema wygięciami - przetłoczeniami. Słupki ogrodzeniowe o wymiarach 40x60mm powinny być rozstawione w odległości co 250cm, w przypadku każdej zmiany trasy oraz co 10-ty słupek należy stosować słupki z podporami. Dolna krawędź ogrodzenia powinna być zamocowana w odległości nie większej niż 4cm od cokołu. Segmenty panelowe powinny być łączone ze słupkami ogrodzeniowymi poprzez spawanie lub elementami mocującymi w sposób uniemożliwiający ich demontaż. Elementy ogrodzenia powinny być wykonane ze stali ocynkowanej i być zabezpieczone przed korozją.

II Bramy i furtki

1. Roboty rozbiórkowe
- Demontaż bram wjazdowych z kształtowników stalowych wypełnionych siatką.
- Demontaż furtki z kształtowników stalowych wypełnionych siatką.
- Wywóz elementów metalowych pochodzących z rozbiórki samochodami skrzyniowymi do magazynu SOI w Mrągowie (na odległość do 1km).

2. Bramy i furtka
- Osadzenie bram wjazdowych z ram z kątownika 50x50x5 wypełnionych płaskownikiem 5x20mm o wym. 2,0x3,7m - 2szt, 2,0x5,1m - 1szt.
- Osadzenie furtki z ram z kątownika 50x50x5 wypełnionych płaskownikiem 5x20mm o wym. 2,0x1,0m - 3szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. zo.o., ul. Przemysłowa 8, Mrągowo, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 178860,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 144885,67
Oferta z najniższą ceną: 144885,67 / Oferta z najwyższą ceną: 217804,88
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
POKL-220/003/2013 dot. organizacji i przeprowadzenia 2 edycji kursu przyuczajacego do zawodu Technolog robót wykończeniowych w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Słupsk
(pomorskie)
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Knurów
(śląskie)
Budowa nakładki asfaltowej w ul. Przyjacielskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kobyłka
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH