PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

roboty budowlane: Modernizacja dróg gminnych w Gminie Potęgowo: Potęgowo ul. Wiejska, Runowo, Żochowo - Łupawa etap I

Gmina Potęgowo

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Potęgowo / pomorskie

Numer ogłoszenia

389440/2013

Opis

Potęgowo: roboty budowlane: Modernizacja dróg gminnych w Gminie Potęgowo: Potęgowo ul. Wiejska, Runowo, Żochowo - Łupawa etap I
Numer ogłoszenia: 389440 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 328478 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, woj. pomorskie, tel. 059 8115072, faks 059 8115072.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: roboty budowlane: Modernizacja dróg gminnych w Gminie Potęgowo: Potęgowo ul. Wiejska, Runowo, Żochowo - Łupawa etap I.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) przebudowa drogi gminnej w m. Potęgowo, ulica Wiejska dz. nr 252; 242; 169 i cz. 79 obręb Potęgowo:
Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi na długości 1.650,0 mb, szerokość jezdni od 3,5 do6,0 m, szerokość poboczy 1,0 m.
Przebudowa przebiega po istniejącym pasie drogowym i polega na:
- wyrównanie istniejącej nawierzchni brukowej warstwą KŁSM 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 12 cm - 2.005,0 m2
-ułożenie dwóch warstw z mieszanek mineralno bitumicznych - 6.054,0 m 2
- pobocza z destruktu lub tłucznia 0/32 - śr. gr. 10 cm - 2.515,0 m2.


2) przebudowa drogi gminnej w m. Runowo dz. nr 77,44 obręb Runowo:
Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi na długości 824,0 mb, szerokość korony drogi 4,50 m, szerokość jezdni 3,0 m, szerokość poboczy 2x0,75 m.
Przebudowa przebiega po istniejącym pasie drogowym i polega na:
- wyrównanie istniejącej nawierzchni brukowej warstwą KŁSM 0/31,5 śr. gr. 5 cm
- warstwa wyrównawcza z mieszanki min. bitum. gr. 4 cm
- nawierzchni z mieszanki min. - bitum. grysowej gr. 3 cm
- pobocza z pospółki śr. gr 7 cm i szerokości 0,75 cm po obu stronach drogi.

3) przebudowa drogi gminnej w m. Żochowo dz. nr 83/1 obręb Żochowo.
Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi na długości 1.260,0 mb, szerokość jezdni od 3,1 do 4,50 m, szerokość poboczy 1,0 m.
Przebudowa przebiega po istniejącym pasie drogowym i polega na:
- wyrównanie istniejącej nawierzchni brukowej warstwą KŁSM 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 8 cm - 3.712 m2
- ułożenie dwóch warstw nawierzchni z mieszanek min. - bitum. - 4.209,50 m 2
- pobocza z destruktu lub tłucznia 0/32 - śr. gr. 10 cm 1,0 m
- chodnik z kostki betonowej typu POLBRUK - 104 m2.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o., ul. Sandomierska 35, 80-051 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 973290,71 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1020054,35
Oferta z najniższą ceną: 1020054,35 / Oferta z najwyższą ceną: 1091011,54
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie bieżącej konserwacji oraz prac naprawczych dachów na budynkach B, C i D siedziby Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Storlus.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Papowo Biskupie
(kujawsko-pomorskie)
Zakup , dostawa , montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego cyfrowego dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jelenia Góra
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH