PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Roboty budowlane (w tym dostawa wraz z montażem osprzętu wykazanego w arkuszu wyceny łącznie z automatyką) umożliwiające dokończenie instalacji...

Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wałbrzych / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

132750/2014

Opis

Wałbrzych: Roboty budowlane (w tym dostawa wraz z montażem osprzętu wykazanego w arkuszu wyceny łącznie z automatyką) umożliwiające dokończenie instalacji kotłowni i instalacji solarnej Krytej Pływalni i Hotelu, synchronizację pracy kotłowni z systemami wentylacji, technologii wody basenowej i wody użytkowej oraz uzyskaniem decyzji UDT.
Numer ogłoszenia: 132750 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8136 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o., ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 848 84 94, faks 74 848 84 94.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane (w tym dostawa wraz z montażem osprzętu wykazanego w arkuszu wyceny łącznie z automatyką) umożliwiające dokończenie instalacji kotłowni i instalacji solarnej Krytej Pływalni i Hotelu, synchronizację pracy kotłowni z systemami wentylacji, technologii wody basenowej i wody użytkowej oraz uzyskaniem decyzji UDT..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (w tym dostawa wraz z montażem osprzętu wykazanego w arkuszu wyceny łącznie z automatyką) umożliwiające dokończenie instalacji kotłowni i instalacji solarnej Krytej Pływalni i Hotelu, synchronizację pracy kotłowni z systemami wentylacji, technologii wody basenowej i wody użytkowej oraz uzyskaniem decyzji UDT..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.62.00-7, 45.32.10.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPH JKB Spółka Jawna J. Kielar, J. Pałac, B. Wiącek, ul. Spacerowa 13, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 472270,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 525893,88
Oferta z najniższą ceną: 326029,95 / Oferta z najwyższą ceną: 540621,16
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Stopnica
(świętokrzyskie)
Dostawa i montaż wyposażenia oddziałów przedszkolnych w ramach realizacji projektu Stawiamy na innowacyjność dla najmłodszych w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Borowa
(podkarpackie)
Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Golinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Konin
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH