PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Roboty remontowe ogólnobudowlane, instalacyjne i elektryczne pomieszczeń w piwnicy w budynku nr 108 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147...

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bydgoszcz / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

336540/2014

Opis

Bydgoszcz: Roboty remontowe ogólnobudowlane, instalacyjne i elektryczne pomieszczeń w piwnicy w budynku nr 108 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy
Numer ogłoszenia: 336540 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 292902 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 378 13 19, faks 52 378 13 13.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojskowa Jednostka Budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe ogólnobudowlane, instalacyjne i elektryczne pomieszczeń w piwnicy w budynku nr 108 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty remontowe ogólnobudowlane obejmują między innymi: zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, rozebranie cokolika cementowego, rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych, odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej, wykucie z muru krat (11 szt.), wykucie z muru ościeżnic drewnianych oraz poszerzenie otworu w ścianie o gr. ? cegły, uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego, wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych, wykonanie tynków wewnętrznych, położenie gładzi gipsowej dwuwarstwowej na elementy prefabrykowane, wykonanie ochrony narożników wypukłych kątownikiem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych w sanitariatach, zmycie i zeskrobanie starej farby w pomieszczeniach, gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych preparatami ATLAS UNI GRUNT, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej samopoziomującej w pomieszczeniach, wykonanie posadzek z płytek (łazienka), licowanie ścian płytkami, ułożenie cokolików, ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl., wstawienie ościeżnic drzwiowych wraz ze skrzydłami drzwiowymi, montaż drzwi antywłamaniowych jednoskrzydłowych, wykonanie sufitu podwieszanego, ułożenie, zgrzanie oraz zabezpieczenie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych typu TARKETT, odtłuszczenie oraz gruntowanie posadzki z lastryka, dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, dwukrotne malowanie rur wodociągowych, obsadzenie kratek wentylacyjnych, zamontowanie krat stalowych, montaż folii na oknach, wywiezienie i utylizacja gruzu oraz odpadku z rozbiórki posadzek. Roboty elektryczne obejmują: roboty w zakresie demontażu i wykonania części osprzętu (oprawy świetlówkowe, łączniki instalacyjne, gniazda wtyczkowe). Roboty wodnokanalizacyjne obejmują: montaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (rurociągów, osprzętu i elementów tzw. białego montażu), wymianę fragmentu instalacji co (przyłącza do grzejników, zawory grzejnikowe, grzejniki stalowe), próby szczelności instalacji wodociągowej i co,..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.33.20.00-3, 45.33.10.00-6, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AM-INVEST
Adam Najdowski, ul. Gajowa 34, 85-087 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119413,95 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 161561,13
Oferta z najniższą ceną: 161561,13 / Oferta z najwyższą ceną: 331321,25
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesiecy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świnoujście
(zachodniopomorskie)
Dostawę oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie w roku 2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bledzew
(lubuskie)
Przetarg nieograniczony na bieżące wykonywanie drobnych robót dekarskich w obiektach Politechniki Poznańskiej.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH