PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Roboty remontowe pomieszczeń klasowych i sanitariów oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Zembrzycach

Gmina Zembrzyce

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zembrzyce / małopolskie

Numer ogłoszenia

458342/2013

Opis

Zembrzyce: Roboty remontowe pomieszczeń klasowych i sanitariów oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Zembrzycach
Numer ogłoszenia: 458342 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 412718 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe pomieszczeń klasowych i sanitariów oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Zembrzycach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach klasowych i sanitariatach, oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Zembrzycach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, Rzut parteru stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Roboty Remontowo-Budowlane stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ, Kolorystyka posadzek załącznik nr 9 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.21.13.10-5, 45.31.12.00-2, 45.33.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowo-Budowlane Paulina Śliwińska, ul. Rajtarska 34 lok.3, 25-133 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 233807,95 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 119277,95
Oferta z najniższą ceną: 119277,95 / Oferta z najwyższą ceną: 119277,95
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego, audiowizualnego z akcesoriami, komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminnej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pilchowice
(śląskie)
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nieruchomości, lokale, przetarg
Nisko
(podkarpackie)
Zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania dla dwóch gmin w ramach projektu Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH