PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Mąkowarsku

Gmina Koronowo

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Koronowo / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

223897/2014

Opis

Koronowo: Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Mąkowarsku
Numer ogłoszenia: 223897 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190841 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3826400, faks 052 3826401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Mąkowarsku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót obejmuje w szczególności:
1) Rozebranie nieczynnego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem
na nieczystości płynne.
2) Rozbudowę i przebudowę istniejących sanitariatów.
3) Budowę sali gimnastycznej o wym. 15,00 m x 30,00 m wraz z salką do ćwiczeń korekcyjnych oraz pomieszczeniami sanitarnymi i magazynowymi na potrzeby sali gimnastycznej.
4) Wykonanie instalacji: wod-kan, gazu płynnego, grzewczej wraz z kotłownią, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, elektrycznej (wewnętrznej linii zasilającej, instalacji odbiorczej, oświetlenia podstawowego, awaryjnego i zewnętrznego, instalacji dla urządzeń na sali gimnastycznej, instalacji gniazd wtyczkowych, przebudowa istniejącej rozdzielnicy RG, montaż rozdzielnicy RK kotłowni, montaż tablicy TZ), odgromowej.
4) Budowę zjazdu z ul. Dworcowej.
5) Budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.
6) Instalację zbiornika podziemnego na gaz płynny o pojemności V=4850 dm3
wraz z zewnętrzną instalacją.
7) Przebudowę części istniejącego ogrodzenia oraz budowa ogrodzenia ochronnego z siatki na słupkach stalowych przy zbiorniku na gaz.
8) Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku.
9) Utwardzenie terenu kostką betonową.
10) Wykonanie trawników.
11) Obsługę geodezyjną..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.21.22.22-8, 45.21.42.10-5, 45.45.30.00-7, 45.33.10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.33.30.00-0, 45.31.10.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Monika Szynwelska, ul. Rzepakowa 4/9, 89-604 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3624187,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2397672,22
Oferta z najniższą ceną: 2397672,22 / Oferta z najwyższą ceną: 2804267,80
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością przez...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Namysłów
(opolskie)
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH PROJEKTU PN.:...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Słubice
(lubuskie)
Remont klatki schodowej C, K, pomieszczeń I pietra, Sali konferencyjnej Nr 357 w budynku Ministerstwa Środowiska, przy ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH