PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka od km 316+673 do km 317+139 w m. Korzeniec gm. Bircza wraz z ustabilizowaniem korpusu drogi poprzez...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

127657/2012

Opis

Numer ogłoszenia: 127657 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 176686 - 2012 data 29.05.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8534071, fax. 017 8623915, 8537395.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego GDDKiA Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, kancelaria..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego GDDKiA Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, kancelaria..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, na zasadzie spełnia - nie spełnia. 2. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne lub konsorcja). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt III.3) ogłoszenia, Wykonawcy wykazują łącznie. 3. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: GDDKiA w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, pokój nr 7, dnia 14.06.2012 r. o godz. 11:10.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, na zasadzie spełnia - nie spełnia. 2. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne lub konsorcja). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt III.3) ogłoszenia, Wykonawcy wykazują łącznie. 3. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: GDDKiA w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, pokój nr 7, dnia 19.06.2012 r. o godz. 11:10.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości i worków foliowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Leżajsk
(podkarpackie)
Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Mielec
(podkarpackie)
Dostawa Produktów Spożywczych w 2013 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świdwin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH