PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach - etap III.

Gmina Krasnobród

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krasnobród / lubelskie

Numer ogłoszenia

415558/2011

Opis

Krasnobród: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach - etap III.
Numer ogłoszenia: 415558 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 279989 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, tel. 0-84 660 7691, faks 0-84 660 7692.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach - etap III..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - ROBOTY REMONTOWE
OCIEPLENIE ŚCIAN
1) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - 198,5m2.
2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku z suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu , grubości 1,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych.
3) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręcznie wyk. Wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowych , ościeża do 30cm z cegły - 55,3m2.
COKÓŁ
1) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekka - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - 40,8m2.
2) Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego o fakturze strukturalnej gr. 2,00mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - 40,8m2.
REMONT POKRYCIA DACHU
1) Pokrycie dachów blacho dachówka powlekaną w arkuszach, moduł fali 21,0 X 30,0 cm blacha pokryta poliestrem - 534,4m2.
2) Pokrycie dachu blachą trapezową, gąsiory trójkątne - 50,5m.
3) Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy powlekanej - 121,0m.
4) Rury spustowe montaż z gotowych elementów rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy powlekanej - 72,0m.
INSTALACJA ODGROMOWA
Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach zwody pionowe, ściana - 30m.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE SCHODÓW
Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, podłoża o grubości ponad 10-15cm - podest i schody betonowe -13,7m3.
Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych ławy o grubości ponad 40 cm fundamenty pod słupy - 5,5m3.
OKNA DACHOWE
Okna dachowe - 24 kpl.
OPASKA PRZY BUDYNKU
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - 55,5m2
Obrzeża betonowe 20X6cm na podsypce piaskowej - 95,5 m

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 - Wykonanie przydomowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w technologii hybrydowej dla szkoły Podstawowej w Kaczórkach.
Roboty ziemne - 85,45m3
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 110mm - 8,00m
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 160mm - 34,90m
Zasuwy kołnierzowe na rurze PVC - 2,00kpl
Studzienka rozdzielcza - 1 ,00szt
Studzienka kontrolna - 2,00szt
Studnie rewizyjne o średnicy 800mm z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typ lekki i odpowietrzeniem, ustawiona na studni chłonnej - 1,00szt
Studnie chłonne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm - 2,00 studnie
Montaż zbiornika gnilnego o pojemności 5000l - 1 ,00 kpl.
Montaż kompletnego reaktora natleniającego wraz z szafą sterownicza i podłączeniem do wewnętrznej instalacji En budynku szkoły - 2,00 kpl..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.26.12.10-9, 45.32.00.00-6, 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.33.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 - ROBOTY REMONTOWE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Remontowo - Budowlane Dariusz POGORZELSKI, Sitaniec Kolonia 190, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 218902,11 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 194600,00
Oferta z najniższą ceną: 194600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 227823,91
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 - Wykonanie przydomowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w technologii hybrydowej dla szkoły Podstawowej w Kaczórkach.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EKO-POL Sp. z o.o., Szewnia Dolna 89, 22-442 Adamów, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46583,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45213,57
Oferta z najniższą ceną: 45213,57 / Oferta z najwyższą ceną: 47425,05
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wymiana kanalizacji deszczowej zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. M. Konarskiego przy ul. Okopowej 55a w Warszawie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa dostarczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 g i powyżej 50 g oraz usługa kurierska dla UKSW w Warszawie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawy drobnego sprzętu medycznego j.uż.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Siedlce
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH