PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż składnika majątku.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-27

Rodzaj ogłoszenia:

Ruchomości, oferty biznesowe, materiały wyroby gotowe, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bytom / śląskie

Numer ogłoszenia

144489

Opis


Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207

OGŁASZA

Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż  składnika majątku:

Licytacja odbędzie się  w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, pokój 222:

w dniu:  12.02.2015 r. o godz. 1100

Sprzedaż złomu stalowego szynowego klasy N-6,  w ilości ok. 150,0 ton (przy czym nie więcej niż 20 % ponad podaną ilość szacunkową), który zostanie uzyskany z likwidacji środka trwałego w postaci toru kolejowego # Witold       i # Feliks w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonego w rejonie ulic Elektryków, Wojska Polskiego                          i Jana Kantego Steczkowskiego, w skład, którego wchodzi:

  • tor kolejowy zlokalizowany na działkach gruntu o nr: 33, 47, 89, 96, 94/2, 56/3 i 55, co do których Spółce nie przysługuje prawo własności ani prawo użytkowania wieczystego gruntu, a których właścicielami są Skarb Państwa, osoby fizyczne iprawne,
  • tor kolejowy, zlokalizowany na działkach gruntu o nr 4/5 i 3/127 co do których Spółce przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntu, oraz działce gruntu nr 33, co do której Spółce nie przysługuje prawo własności ani prawo użytkowania wieczystego gruntu, a której właścicielem jest Skarb Państwa,
  • tor kolejowy (nr 52), zlokalizowany na działce gruntu nr 20/2, co do której Spółce nie przysługuje prawo własności ani prawo użytkowania wieczystego gruntu, aktórej właścicielem jest Skarb Państwa,

Cena wywoławcza 910 zł/tonę   Wadium  13.650 zł   Postąpienie 10 zł

Miejscem składowania złomu stalowego pochodzącego z odzysku w okresie od lutego 2015 r. do lipca 2015 r. będzie teren byłej KWK „Jan Kanty" w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej.                        

Załadunek, ważenie i transport odbędą się na koszt nabywcy.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią:

-  „Regulaminu sprzedaży oraz oddawania mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. do odpłatnego korzystania innym podmiotom, z wyjątkiem sprzedaży nieruchomości ",

-  Obwieszczenia szczegółowego,

- Instrukcji sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z likwidowanych obiektów, budowli, maszyn i urządzeń Zakładów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A."

które są do wglądu: w siedzibie Spółki, na  Zakładzie „Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji" w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Perla 10,  w siedzibie Rejonu Zakładu w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 127, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800-1400 do dnia :  10.02.2015r. oraz na stronie internetowej www.srk.com.pl.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. może odstąpić od przetargu, unieważnić przetarg bez podania przyczyny odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup dostępu do pakietu Full Collection na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od firmy ABE-IPS Sp. z o.o.,
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Nieruchomość zabudowana położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Dostawa produktów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH