PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-16

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, budynki inne, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bytom / śląskie

Numer ogłoszenia

143556

Opis


Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

    Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207

      OGŁASZA

Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości  :

Licytacje odbędą się:  w dniu:  09.01.2015 r.:  

poz. A  - o godz.   800           poz. B - o godz.   900          poz. C - o godz. 1000     poz. D - o godz. 1100        

poz. E  - o godz. 1200           poz. F - o godz. 1300          poz. G - o godz. 1400 

w Bytomiu, przy ul Strzelców Bytomskich 207, pokój nr 222

Zlokalizowanej  na terenie miasta Czeladzi

A. Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu położonej w Czeladzi w rejonie rzeki Brynicy, o nr 2, o pow. 16.561 m2, karta mapy 41, obręb 0001 Czeladź.

Cena wywoławcza 113.000 zł  Wadium 11.300 zł  Postąpienie  1.200 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

Zlokalizowanych  na terenie miasta Sosnowca

B. Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Sosnowcu w rejonie ulicy Kopalnianej, obręb 0012, w skład których wchodzą: prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 872/7 o pow. 8.488 m2 wraz z udziałem wynoszącym 11/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 872/5 o pow. 7.209 m2.

Cena wywoławcza  261.000 zł  Wadium 26.100 zł  Postąpienie  2.700 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

C.  Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Sosnowcu w rejonie ulicy Kopalnianej, obręb 0012, w skład których wchodzą: prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 872/13 o pow.  8.027 m2,  965 o pow. 3.627 m2  wraz z udziałem wynoszącym 11/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu  nr 872/5 o pow. 7.209m2.

Cena wywoławcza  342.000 zł  Wadium 34.200 zł  Postąpienie  3.500 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

D. Nieruchomości gruntowe położone w Sosnowcu w rejonie ulicy Kopalnianej, obręb 0012, w skład których wchodzą:

1) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 872/14 o pow. 7.948 m2

2) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1102 o pow. 1.690 m2 wraz z prawem własności drogi kołowej szybu „Rudolf\\\" Ruch II Niwka, o pow. zabudowy 750,00 m2

3) udział wynoszący 11/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 872/5 o pow. 7.209 m2,  

Cena wywoławcza  315.000 zł  Wadium 31.500 zł  Postąpienie  3.200 zł

Dostawa budowli, o której mowa powyżej, wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 1102, z którą ta budowla jest trwale związana, zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie  z art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z art. 29a ust. 8 oraz  art. 7 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży niezabudowanych działek gruntu zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

E. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Sosnowcu przy ulicy Kosynierów, w skład której wchodzą prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o nr: 1825/49 o pow. 3.960 m21825/109 o pow. 5.105 m2,   1825/131 o pow. 4.848 m2  (o łącznej pow. gruntu 13.913 m2, obręb 0003 Zagórze).

Cena wywoławcza 225.000 zł  Wadium  22.500 zł  Postąpienie  2.300 zł

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Zlokalizowanej  na terenie miasta Trzebini

F.  Nieruchomość położona w Trzebini w rejonie ulic: Kopalnianej i Grunwaldzkiej, karta mapy 5, obręb 0015 Wodna, w skład której wchodzą:

1) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1136 o pow. 2.583 m2 wraz z prawem własności parkingu samochodowego koło nowej cechowni,  

2) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu  nr 1137 o pow. 839 m2,

3) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 1140 o pow. 4.440 m2 wraz z prawem własności dworca autobusowego - placu i chodników,  

o łącznej powierzchni gruntu 7.862 m2.

Cena wywoławcza 233.000 zł  Wadium  23.300 zł  Postąpienie  2.400 zł

Dostawa budowli, o których mowa powyżej, wraz z prawem użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 1136, 1140, z którymi te budowle są trwale związane,  zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z art. 29a ust. 8 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży niezabudowanej działki gruntu zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Zlokalizowanej  na terenie miasta Wojkowice:

G. Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu, położonych w Wojkowicach, arkusz mapy 1, obręb 0001 Wojkowice, w rejonie ulicy Karłowicza, o nr : 287o pow. 6.724 m2, 288/2 o pow. 922 m2, 288/3 o pow. 2.199 m2, 288/4 o pow. 1.185 m2288/5 o pow. 782 m2, 288/6 o pow. 32.950 m2, 289 o pow. 5.422 m2, 290 o pow. 4.973 m2, 291 o pow. 5.512 m2, 292 o pow. 3.986 m2, 293/2 o pow. 2.697 m2 (o łącznej pow. 67.352 m2).

Cena wywoławcza 884.000 zł  Wadium  88.400 zł  Postąpienie  8.900 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego  działek gruntu zostanie doliczony  podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Informacje dodatkowe :

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży powyższych nieruchomości jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (dla poz. B, C, D, E, G) na dokonanie opisanych powyżej czynności prawnej. Nabywca zobowiązany będzie do zaparafowania projektu umowy sprzedaży stanowiącej załącznik do wniosku do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią:

 -  „Regulaminu sprzedaży nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.\\\",

 -  Obwieszczenia szczegółowego,

które są do wglądu w siedzibie Spółki, w siedzibie Rejonów Spółki : w  Dąbrowie Górniczej   przy ul. Perla 10, w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 127,w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800-1400 do dnia do dnia 07.01.2015r.  (dla poz. A, B, C, D, E, F, G)   oraz na stronie internetowej www.srk.com.pl.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. może odstąpić od przetargu, unieważnić przetarg bez podania przyczyny odwołać lub zmienić warunki przetargu lub obwieszczenie o przetargu, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZRB/KZB/NDM/Dostawa sprzętu studyjnego na zadanie przebudowa Kasyna w Kazuniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zakup i dostawa do zamawiajacego materiałów biurowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wólka Kosowska
(mazowieckie)
Przebudowa drogi do oczyszczalni Ornontowice - Południe
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ornontowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH