PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Piaseczno

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Piaseczno / mazowieckie

Numer ogłoszenia

334964/2014

Opis

Piaseczno: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Piaseczno
Numer ogłoszenia: 334964 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 254394 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Piaseczno.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Piaseczno w trybie Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami ) dla terenów: 1. część wsi Bogatki w zgodności z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1192/XL/ 2013 z dnia 20.11.2013r, powierzchnia terenu objętego opracowaniem - 305 ha; 2. część wsi Chojnów w zgodności z uchwała Rady miejskiej w Piasecznie Nr 1124/XXXVIII/ 2009r. powierzchnia terenu objętego opracowaniem - 140 ha; 3. część wsi Grochowa w zgodności z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1193/XL/2013 z dnia 20.11.2013r. powierzchnia terenu objętego opracowaniem - 165 ha; 4. część wsi Kuleszówka I i II w zgodności z uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1190/XL/2013r. z dnia 20.11.2013r. oraz 1191/XL/ 2013r. z dnia 20.11.2013r. powierzchnia terenu objętego opracowaniem - 66 ha; 5. w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 w zgodności z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1516/LII/ 2010 z dnia 20.10.2010r. powierzchnia terenu objętego opracowaniem - 362 ha; 6. części wsi Wólka Kozodawska w zgodności z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1152/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013r. powierzchnia terenu objętego opracowaniem - 28 ha. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Termin zamówienia - 18 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, dotyczy każdej z części..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Części wsi Bogatki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GM Projekt Grzegorz Malinowski, ul. Wąska 32/2, 07-200 Wyszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 38900,00
Oferta z najniższą ceną: 33812,70 / Oferta z najwyższą ceną: 92250,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Części wsi Chojnów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GN Projekt Grzegorz Malinowski, ul. Wąska 32/2, 07-200 Wyszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36900,00
Oferta z najniższą ceną: 33812,70 / Oferta z najwyższą ceną: 73800,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Części wsi Grochowa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GM Projekt Grzegorz Malinowski, ul. Wąska 32/2, 07-200 Wyszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26600,00
Oferta z najniższą ceną: 26600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61500,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Część wsi Kuleszówka I i II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A., ul. St. Batorego 16, 02-591 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30750,00
Oferta z najniższą ceną: 30750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54912,12
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: PGR Runów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gm Projekt Grzegorz Malinowski, ul. Wąska 32/2, 07-200 Wyszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 44900,00
Oferta z najniższą ceną: 36887,70 / Oferta z najwyższą ceną: 110700,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Części wsi Wólka Kozodawska
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GM Projekt Grzegorz Malinowski, ul. Wąska 32/2, 07-200 Wyszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 24500,00
Oferta z najniższą ceną: 22140,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49200,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
znak sprawy: AEZ/S-025/2013 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat. B i kursu operatora kombajnów zbożowych dla uczniów szkól...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
Dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie w formie gorących posiłków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wiązowna
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH