PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sporządzenie wycen oraz opracowań dotyczących nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Tarnowskie Góry.

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tarnowskie Góry / śląskie

Numer ogłoszenia

74540/2014

Opis

Tarnowskie Góry: Sporządzenie wycen oraz opracowań dotyczących nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Tarnowskie Góry.
Numer ogłoszenia: 74540 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 9153 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 032 3933600, 3933855, faks 032 3933602.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie wycen oraz opracowań dotyczących nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Tarnowskie Góry..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie wycen w formie operatów szacunkowych oraz sporządzenie opracowań niestanowiących operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Tarnowskie Góry, określających zmianę ich wartości spowodowaną uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla potrzeb ustalenia wysokości renty planistycznej lub wypłaty odszkodowań albo wykupienia lub zamiany nieruchomości, zgodnie z przepisem art. 36 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.). Zamawiający przewiduje do zlecenia: 35 wycen i 50 opracowań..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownia Projektów Budownictwa mgr inż.Janusz Przybyłka, ul. Wschodnia 18, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 37822,50
Oferta z najniższą ceną: 37822,50 / Oferta z najwyższą ceną: 57441,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na działkę rolną
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Gorzów wlkp.
(lubuskie)
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kalisz
(wielkopolskie)
Wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości, synchronizacja i wykonanie map do celów prawnych, wykonanie opinii...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH