PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

spr nr 77/WTD/SGGW/2014 Dostawa zestawu elektrod do ogniwa paliwowego opartego na mikroorganizmach.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

121101/2014

Opis

Warszawa: spr nr 77/WTD/SGGW/2014 Dostawa zestawu elektrod do ogniwa paliwowego opartego na mikroorganizmach.
Numer ogłoszenia: 121101 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78309 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5931390, faks 022 5931391.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: spr nr 77/WTD/SGGW/2014 Dostawa zestawu elektrod do ogniwa paliwowego opartego na mikroorganizmach..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa zestawu elektrod do ogniwa paliwowego opartego na mikroorganizmach Parametry : Wielofunkcyjny moduł DAQ, przetwornik A/C i C/A na USB; wejścia analogowe 14SE lub 7DIF, rozdzielczość 16-18 bitów , próbowanie do zakresy wejściowe ?10V, ?1V, ?0.1V , wzmacniacze instrumentalne na wejściach wzmocnienia 1x, 10x, 100x ustawiane programowo zakres wejściowy dopuszczalny ?12V, impedancja wejściowa 1Gomów ;2 wyjścia analogowe, rozdzielczość 12 bitów ,zakres wyjściowy 0-5V wbudowane 2 wyjścia prądowe, wydajność 10miliA i 200miliA ; wbudowany czujnik temperatury; 20 linii wejść/wyjść cyfrowych, niezależne ustawianie każdej linii jako wejścia lub wyjścia możliwość odczytu do 16 wejść (bitów) jako jednego kanału, odczyt równolegle z wejściami analogowymi; USB 2.0/1.1 Full Speed, zasilanie bezpośrednio z portu USB; oprogramowanie, sterowniki i przykłady dla C, C/C++, Delphi; dodatkowe akcesoria: moduł sterowania przekaźnikami ,moduły z 4 wzmacniaczami instrumentalnymi. Jednostka centralna, ekran o przekątnej 12/ do 15/, w pełni zgodna z modułem DAQ.. 38.42.40.00-3...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.40.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: POKL.04.03.00-00-042/12-00.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EGMONT INSTRUMENTS -Przemysław Derwojed, ul. Chłodna 39, 00-867 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1463,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3212,36
Oferta z najniższą ceną: 3212,36 / Oferta z najwyższą ceną: 3212,36
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dwa kolejno przeprowadzone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostały unieważnione na podst art . 93. ust 1 pkt 1 nie złożono żadnej oferty Pierwotne warunki udzielenia zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego PN 92/12/KE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
: Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chęciny
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH