PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach, oraz usługa sprzątania, pielęgnacji zieleni i...

Sąd Rejonowy w Mielcu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Mielec / podkarpackie

Numer ogłoszenia

392858/2013

Opis

Mielec: Sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach, oraz usługa sprzątania, pielęgnacji zieleni i odśnieżania na terenie posesji Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, oraz Wydziałów Zamiejscowych w Kolbuszowej przy ul. Tyszkiewiczów 4
Numer ogłoszenia: 392858 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 366704 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Mielcu, ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, tel. 17 582 04 16, faks 17 582 04 16.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach, oraz usługa sprzątania, pielęgnacji zieleni i odśnieżania na terenie posesji Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, oraz Wydziałów Zamiejscowych w Kolbuszowej przy ul. Tyszkiewiczów 4.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy usługi na sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych w budynkach, oraz usługi sprzątania, pielęgnacji zieleni i odśnieżania na terenie posesji Sądu Rejonowego w Mielcu z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, oraz Wydziałów Zamiejscowych w Kolbuszowej
Przy ul. Tyszkiewiczów 4.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.12.00-8, 90.91.40.00-7, 90.62.00.00-9, 77.31.41.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 19.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG
Krzysztof Buszko, ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 74923,44
Oferta z najniższą ceną: 74923,44 / Oferta z najwyższą ceną: 304546,08
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa drogi powiatowej nr 2983W Gąbin - Wymyśle Polskie w miejscowości Gąbin polegająca na budowie chodnika wzdłuż Alei...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Płock
(mazowieckie)
Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz biurowego i powszechnego użytku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Wybór trenerów - do realizacji zajęć relaksacyjnych Twórcza redukcja stresu dla uczestników projektu Program dla zdrowia,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olecko
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH