PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

Urząd Miasta Kołobrzeg

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kołobrzeg / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

40429/2013

Opis

Kołobrzeg: Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg
Numer ogłoszenia: 40429 - 2013; data zamieszczenia: 18.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 23819 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3551580, faks (094) 352 37 69.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Miasto Kołobrzeg i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg. 1. Zakres dostawy obejmuje zakup energii elektrycznej dla 87 punktów odbioru energii elektrycznej w tym: a. Dla grupy taryfowej C 21- 5 punktów poboru. b. Dla grupy taryfowej C 12a - 2 punkty poboru. c. Dla grupy taryfowej C 12b - 50 punktów poboru. d. Dla grupy taryfowej C 11- 29 punktów poboru. e. Dla grupy taryfowej C 22a - 1 punkt poboru. 2. W następujących ilościach dla poszczególnych grup taryfowych: a. 530257 kWh ( +/-15%) dla grupy taryfowej C11 b. 691470 kWh ( +/-15%) dla grupy taryfowej C12b, w tym: i. szczyt (dzień) 235370 kWh ii. poza szczytem ( noc) 456100 kWh c. 26000 kWh ( +/-15%) dla grupy taryfowej C12a, w tym: i. szczyt (dzień) 8300 kWh ii. poza szczytem ( noc) 17700 kWh d. 329360 kWh ( +/-15%) dla grupy taryfowej C21 e. 169923 kWh ( +/-15%) dla grupy taryfowej C22a, w tym: i. szczyt (dzień) 50000 kWh ii. poza szczytem ( noc) 119923 kWh..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Turon Sprzedaż Sp. z o.o., ul.Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 783987,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 450748,50
Oferta z najniższą ceną: 450748,50 / Oferta z najwyższą ceną: 489828,16
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bełchatów
(łódzkie)
Sukcesywna dostawa środków chemicznych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Spółki WPW S.A. Nr 1 Dostawa soli...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH