PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach

Urząd Kontroli Skarbowej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

468526/2013

Opis

Katowice: Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach
Numer ogłoszenia: 468526 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 419670 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Kontroli Skarbowej, ul. Paderewskiego 32b, 40-282 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3581804, faks 032 3581947.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektów eksploatowanych (punktów poboru) przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach tj. siedziby w Katowicach i Ośrodka Zamiejscowego w Częstochowie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r poz. 1059) i przepisach wykonawczych do tej ustawy. 3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług związanych z dystrybucją energii elektrycznej. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj.: a) dla zadania I - obejmującego sprzedaż energii elektrycznej do obiektu eksploatowanego przez zamawiającego tj. siedziby Urzędu zlokalizowanej przy ul. Paderewskiego 32b w Katowicach zgodnie z poniższą charakterystyką: - Rodzaj przyłącza: przyłącze kablowe ze stacji transformatorowej: OSD nr 779; - Miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściach przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; - Moc umowna: 96 kW - Grupa przyłączeniowa: IV; - Grupa taryfowa: C-22A określona w taryfie OSD; - Napięcie znamionowe: 0,4 kV; - Szacunkowe miesięczne zużycie energii: 18163 kWh (w szczycie - 5673 kWh, poza szczytem - 12490 kWh); b) dla zadania II - obejmującego sprzedaż energii elektrycznej do obiektu eksploatowanego przez zamawiającego tj. Ośrodka Zamiejscowego w Częstochowie zlokalizowanego przy ul. Rejtana 9 w Częstochowie zgodnie z poniższą charakterystyką: - Rodzaj przyłącza: przyłącze kablowe ze stacji transformatorowej: S 549; - Miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściach przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; - Moc umowna: 55 kW - Grupa przyłączeniowa: IV; - Grupa taryfowa: C-22A określona w taryfie OSD; - Napięcie znamionowe: 0,4 kV; - Szacunkowe miesięczne zużycie energii: 7662 kWh (w szczycie - 2283 kWh, poza szczytem - 5379 kWh) 5. Zamawiający zastrzega, że szacunkowe miesięczne zużycie energii elektrycznej wymienione w ust.4 pkt a) i b) , posłuży wyłącznie do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 09300000-2- energia elektryczna. 7. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z parametrami jakościowymi ustalonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r poz. 1059) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy i Polskimi Normami. 8. Zamawiający nie przewiduje powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie nr I - Sprzedaż energii elektrycznej do siedziby Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o., ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58613,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 56244,41
Oferta z najniższą ceną: 56244,41 / Oferta z najwyższą ceną: 57611,65
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zadanie nr II -Sprzedaż energii elektrycznej do Ośrodka Zamiejscowego w Częstochowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o., ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23409,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23726,52
Oferta z najniższą ceną: 23726,52 / Oferta z najwyższą ceną: 24303,29
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa leków w ramach programów lekowych ( uzupełnienie)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sucha Beskidzka
(małopolskie)
Przetarg ustny na sprzedaż wolnego samodzielnego lokalu mieszkalnego.
Nieruchomości, mieszkania, przetarg
Ścinawa
(dolnośląskie)
Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynkach biurowych, budynkach laboratoryjnych oraz serwis dzienny w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH