PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

: sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego nożyków do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów TSCD II w ilości 40 000 sztuk

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

101221/2014

Opis

Olsztyn: : sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego nożyków do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów TSCD II w ilości 40 000 sztuk
Numer ogłoszenia: 101221 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80829 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Hanki Sawickiej 27, 10-247 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5260156, 5263060, faks 089 5265755.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: : sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego nożyków do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów TSCD II w ilości 40 000 sztuk.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego nożyków do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów TSCD II w ilości 40 000 sztuk.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.10-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TerumoBCT Polska Sp.z.o.o., ul. Hutnicza 14, 40-241 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 386000,00
Oferta z najniższą ceną: 386000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 386000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa aparatu do badań gazometrycznych oraz aparatu do pomiaru krzepliwości krwi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Dostawy artykułów żywnościowych w postaci artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2013 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Całodobowa, fizyczna ochrona obiektu, mienia i osób: Jednostka Wojskowa Nr 5701 obiekt Wędrzyn, Jednostki Wojskowej Nr 1986 w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wędrzyn
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH