PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sprzedaż i dostarczenie filtrów do sprzętu medycznego. Znak sprawy: 13/ZPN/13

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Piotrków Trybunalski / łódzkie

Numer ogłoszenia

62453/2013

Opis

Piotrków Trybunalski: Sprzedaż i dostarczenie filtrów do sprzętu medycznego. Znak sprawy: 13/ZPN/13
Numer ogłoszenia: 62453 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 39145 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 44 6480300, faks 44 6480304.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostarczenie filtrów do sprzętu medycznego. Znak sprawy: 13/ZPN/13.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzedaż i dostarczenie filtrów do sprzętu medycznego. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Mariusz Smoleń AQUAMED, Lgota Nadwarcie ul. Żarecka 69, 42-350 Koziegłowy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5267,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12437,76
Oferta z najniższą ceną: 12437,76 / Oferta z najwyższą ceną: 12437,76
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

REVITA Rafał Krutul, Podamirowo 30, 76-031 Mścice, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5556,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5427,00
Oferta z najniższą ceną: 5427,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5427,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FHUP DORMED Marek Staniewski, Aleje 3-go Maja 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28080,00
Oferta z najniższą ceną: 21384,00 / Oferta z najwyższą ceną: 66960,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Mariusz Smoleń AQUAMED, Lgota Nadwarcie ul. Żarecka 69, 42-350 Koziegłowy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2130,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2688,70
Oferta z najniższą ceną: 2688,70 / Oferta z najwyższą ceną: 3111,90
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JAMRO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Małobądzka 186, 42-500 Będzin, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12593,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19680,00
Oferta z najniższą ceną: 19680,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19680,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Pakiet 7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Dutchmed PL Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5133,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9829,00
Oferta z najniższą ceną: 9829,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12564,50
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Pakiet 8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Dräger Polska Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3396,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1193,52
Oferta z najniższą ceną: 1193,52 / Oferta z najwyższą ceną: 9545,29
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Pakiet 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JAMRO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Małobądzka 186, 42-500 Będzin, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2222,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1069,20
Oferta z najniższą ceną: 1069,20 / Oferta z najwyższą ceną: 3813,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce i roboty wewnętrzne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pruchnik
(podkarpackie)
Zorganizowanie wycieczki autokarowej do Paryża dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sosnowiec
(śląskie)
Budowa instalacji ogrzewczej wraz z rozbiórką pieców i robotami towarzyszącymi w budynku położonym przy ul. Szczecińskiej 33AB...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczecinek
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH