PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sprzedaż i dostawa flokulanta ( bardzo silnie kationowa emulsja ) do odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalnię Ścieków w Kiełczewie

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kościan / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

8643/2012

Opis

Kościan: Sprzedaż i dostawa flokulanta ( bardzo silnie kationowa emulsja ) do odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalnię Ścieków w Kiełczewie
Numer ogłoszenia: 8643 - 2012; data zamieszczenia: 10.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318951 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie, ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 512 13 88, faks 0-65 511 44 07.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostawa flokulanta ( bardzo silnie kationowa emulsja ) do odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalnię Ścieków w Kiełczewie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż i dostawa flokulanta w postaci bardzo silnej kationowej emulsji do odwadniania osadów ściekowych na Oczyszczalnię Ścieków w Kiełczewie w ilości około 15.000 kg w terminach i ilościach wg potrzeb zakładu uzgadnianych telefonicznie.
Specyfikacja techniczna produktu:
1/ Kationowość ( bardzo mocno kationowy ) w zakresie od 75 % do 82 %
2/Ciężar molekularny bardzo wysoki,
3/Lepkość :
- CPS roztworu 0,5 % - około 300
- CPS roztworu 1% - około 960
- CPS roztworu 2% - około 2500.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.32.70.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KORONA JV Sp. z o.o., ul. Przy Bażantarnii 11, 02-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 141750,00
Oferta z najniższą ceną: 141750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 200100,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Montaż stałych urządzeń gaśniczych mgłowych oraz wymiana pokrycia z gontów w zabytkowej cerkwi p.w. św. Paraskewy w Radrużu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lubaczów
(podkarpackie)
Dostawa masy na zimno wraz z wyładunkiem i zakup masy na gorąco z prawem opcji
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWY - RĘKAWICE MEDYCZNE, ANESTEZJOLOGIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Milicz
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH