PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie Turośń Kościelna przy ul. Wysokie 5, gmina Turośń Kościelna, powiat białostocki, województwo podlaskie

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-26

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, mieszkania, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Białystok / podlaskie

Numer ogłoszenia

32561143

Powierzchnia

64 m2

Cena

75 000 zł

OpisSTAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
ogłasza II publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku 4-lokalowym, posadowionym na nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 653/3 o powierzchni 0,1576 ha, położonej w obrębie Turośń Kościelna przy ul. Wysokie 5, gmina Turośń Kościelna, powiat białostocki, województwo podlaskie, uregulowanej w księdze wieczystej nr BI1B/00065148/0, wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turośń Kościelna działka oznaczona numerem 653/3 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny oznaczony numerem 4 - położony na I piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 63,77 m2 wraz z piwnicą o powierzchni 11,92 m2 oraz przynależnym udziałem w nieruchomości wynoszącym 7569/34677. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w.c., przedpokoju.
Cena wywoławcza: 75 000,00 zł
Wadium: 4 500,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2, w sali konferencyjnej.
Wadium winno być wpłacone na rachunek Starostwa Powiatowego w Białymstoku w PKO Bank Polski S.A. nr 46 1020 1332 0000 1102 0385 2449, do dnia 24 października 2013 r. Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu i pomniejszonej o wadium. Nieuiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia przetargu do podpisania umowy, Starosta Powiatu Białostockiego może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Branickiego 13, pok. 105, w godz. 8.00-15.00, tel.: 85 740 63 93.
32561143

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Godów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Godów
(śląskie)
Przebudowa drogi Pawłowo - Rogożewo etap 2
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jutrosin
(wielkopolskie)
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego z wybudowaniem budynku zaplecza w m. Kwielice, dz. nr 461, obręb Kwielice - etap...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Grębocice
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH