PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Środki do codziennego utrzymania czystości i dezynfekcji, sprzęt i osprzęt oraz środki specjalistyczne do okresowego stosowania

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Koszalin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

192676/2014

Opis

Koszalin: Środki do codziennego utrzymania czystości i dezynfekcji, sprzęt i osprzęt oraz środki specjalistyczne do okresowego stosowania
Numer ogłoszenia: 192676 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139396 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 3488103, faks (094) 3488103.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Środki do codziennego utrzymania czystości i dezynfekcji, sprzęt i osprzęt oraz środki specjalistyczne do okresowego stosowania.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 - środki do codziennego utrzymania czystości - 3700 L; Zadanie nr 2 - sprzęt i osprzęt - 1843 szt.; Zadanie nr 3 - środki specjalistyczne do okresowego sprzątania - 1550 L; Zadanie nr 4 - środki do dezynfekcji - 3020 L; Zadanie nr 5 - środki do pielęgnacji rąk - 600 L; Zadanie nr 6 - środki do dezynfekcji - 150 L.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.12.40-0, 39.30.00.00-5, 39.83.13.00-9, 33.63.16.00-8, 33.71.15.40-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Środki do codziennego utrzymania czystości
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Polstar Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. H. Modrzejewskiej 52, 75-734 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 90565,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 102793,36
Oferta z najniższą ceną: 58559,05 / Oferta z najwyższą ceną: 102793,36
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Sprzęt i osprzęt
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sutura Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ks. Bogusława X 44/3, 70-440 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46228,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45103,73
Oferta z najniższą ceną: 45103,73 / Oferta z najwyższą ceną: 45103,73
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Środki specjalistyczne do okresowego sprzątania
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Polstar Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Heleny Modrzejewskiej 52, 75-734 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48910,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32179,48
Oferta z najniższą ceną: 32179,48 / Oferta z najwyższą ceną: 47683,90
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Środki do pielęgnacji rąk
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cezal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11955,60
Oferta z najniższą ceną: 11955,60 / Oferta z najwyższą ceną: 19188,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Środki do dezynfekcji
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3669,84
Oferta z najniższą ceną: 3669,84 / Oferta z najwyższą ceną: 5788,80
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn: Budowa podjazdu dla karetek, przebudowa i modernizacja Izby Przyjęć, Oddziału położniczo-...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Rypin
(kujawsko-pomorskie)
Roboty remontowe pomieszczeń klasowych i sanitariów oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Zembrzycach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zembrzyce
(małopolskie)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728R ulica Okrzei w Jarosławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jarosław
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH