PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

STAŁĄ (BEZPOŚREDNIĄ) CAŁODOBOWĄ OCHRONĘ FIZYCZNĄ OSÓB I MIENIA NA TERENIE OBIEKTÓW MUZUEM HISTORII KATOWIC WRAZ Z MONITORINGIEM I ZAPEWNIENIEM...

Muzeum Historii Katowic

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

245180/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 245180 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 115529 - 2013 data 18.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Historii Katowic, ul. Szafranka 9, 40-025 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2562134, fax. 032 2562134.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 15.1.1.
W ogłoszeniu jest: 15.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem postępowania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności posiadają koncesję na ochronę osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, obowiązującej na obszarze, na którym znajdują się obiekty Zamawiającego, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm. oraz aktualne pozwolenia na broń na okaziciela w zakresie co najmniej paralizatorów elektrycznych, miotaczy gazu obezwładniającego, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, wydane na podstawie ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 576 z późn. zm..
W ogłoszeniu powinno być: 1. Pkt 15.1.1. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem postępowania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności posiadają koncesję na ochronę osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, obowiązującej na obszarze, na którym znajdują się obiekty Zamawiającego, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zm..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 16.1.3.
W ogłoszeniu jest: aktualne pozwolenia na broń na okaziciela w zakresie co najmniej paralizatorów elektrycznych, miotaczy gazu obezwładniającego, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, wydane na podstawie ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 576 z późn. zm.),.
W ogłoszeniu powinno być: Skreśla się Pkt 16.1.3. SIWZ w całości.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 20.3.8.
W ogłoszeniu jest: 20.3.8. aktualne pozwolenie na broń na okaziciela w zakresie co najmniej paralizatorów elektrycznych, miotaczy gazu obezwładniającego, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, wydane na podstawie ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji t. j. Dz. U. z 2012 r. 576 z późn. zm..
W ogłoszeniu powinno być: Skreśla się pkt.20.3.8 SIWZ w całości.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 25.1.
W ogłoszeniu jest: 25.1. Oferty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres podany w części I pkt. 2 w terminie do 26.06.2013 r. godz. 9:30. Oferty składane osobiście będą przyjmowane w pok. 201 (II piętro) w godz. od 8:00 do 15:30 w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego, a nie datę jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składać do 3 lipca 2013r. godz.9.00.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Na dostawę etykiet samoprzylepnych, etykiet i kalek do systemu oprogramowania sterylizatorów i myjek oraz dostawę czytników...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Modernizacja i rozbudowa oraz wdrożenie i obsługa powykonawcza dedykowanego oprogramowania tj. systemu obsługi projektów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Pierwsza licytacja lokalu niemieszkalnego.
Nieruchomości, lokale, licytacja
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH