PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

STAŁA KONSERWACJA KOTŁÓW, URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH KOTŁOWNI, WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH, NAGRZEWNIC OLEJOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ DO PRZYGOTOWANIA C. W. U....

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Grudziądz / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

230544/2014

Opis

Grudziądz: STAŁA KONSERWACJA KOTŁÓW, URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH KOTŁOWNI, WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH, NAGRZEWNIC OLEJOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ DO PRZYGOTOWANIA C. W. U. (CHEŁMNO, GRUBNO) - SPRAWA NR 41/2014
Numer ogłoszenia: 230544 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170542 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 ), ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 458 32 90, 458 32 00, faks 56 458 32 22.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Sektora Finansów Publicznych - wojsko.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: STAŁA KONSERWACJA KOTŁÓW, URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH KOTŁOWNI, WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH, NAGRZEWNIC OLEJOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ DO PRZYGOTOWANIA C. W. U. (CHEŁMNO, GRUBNO) - SPRAWA NR 41/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja kotłów, urządzeń technicznych kotłowni, węzłów ciepłowniczych, nagrzewnic olejowych oraz urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej w miejscowości Chełmno (ul. Aleja 3-go Maja oraz ul. Biskupia) oraz Grubno k. Chełmna. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: konserwację kotłów; konserwację urządzeń technicznych i kotłowni; konserwację węzłów ciepłowniczych; konserwację nagrzewnic olejowych. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz pozostałe wymagane warunki określone zostały w Opisie przedmiotu zamówienia, w Wykazach oraz w umowie. 4.Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50531100-7 - usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych; 50720000-8 - usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.53.11.00-7, 50.72.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: STAŁA KONSERWACJA KOTŁÓW, URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH KOTŁOWNI, WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH, NAGRZEWNIC OLEJOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ DO PRZYGOTOWANIA C. W. U. (CHEŁMNO, GRUBNO)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CALESCO S.A., ul. Tczewska 32, 70-850 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 195647,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 160558,05
Oferta z najniższą ceną: 160558,05 / Oferta z najwyższą ceną: 238375,54
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa cieplarki laboratoryjnej dla Katedry Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny Uniwersytetu Rolniczego im....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawy zestawów do podawania kontrastu oraz asortymentu do systemu próżniowego leczenia ran ZP 555/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Cieszyn
(śląskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH