PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywna dostawa do jednostek organizacyjnych UAM nośników danych [płyty CD, DVD, dyskietki, USBdrive, dyski zewnętrzne oraz akcesoria] z...

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

159926/2013

Opis

Poznań: Sukcesywna dostawa do jednostek organizacyjnych UAM nośników danych [płyty CD, DVD, dyskietki, USBdrive, dyski zewnętrzne oraz akcesoria] z wniesieniem pod wskazany adres.
Numer ogłoszenia: 159926 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 75814 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8294440, 8291232, faks 061 8294012, 8291103.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa do jednostek organizacyjnych UAM nośników danych [płyty CD, DVD, dyskietki, USBdrive, dyski zewnętrzne oraz akcesoria] z wniesieniem pod wskazany adres..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa do jednostek organizacyjnych UAM nośników danych [płyty CD, DVD, dyskietki, USBdrive, dyski zewnętrzne oraz akcesoria] z wniesieniem pod wskazany adres..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.40.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie częściowo na potrzeby projektów zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz innych programów UAM współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

VOL Sp. z o.o. Sp. K., ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 372442,77
Oferta z najniższą ceną: 372442,77 / Oferta z najwyższą ceną: 372442,77
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Turysto Witaj w Bielawie- etap II.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bielawa
(dolnośląskie)
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych od strony podwórza budynku przy ul. Kaznodziejskiej 2 w Łomży
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łomża
(podlaskie)
Wykonanie robót remontowych w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku - nr sprawy: TT/DZ/3412/92/11
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH