PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów do spirometrii

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

358332/2011

Opis

Katowice: Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów do spirometrii
Numer ogłoszenia: 358332 - 2011; data zamieszczenia: 31.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 301368 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2090885, faks 32 2553242.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów do spirometrii.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów do spirometrii. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w 6 częściach, zwanych dalej Pakietami:
Pakiet nr 1 - Drobny sprzęt laboratoryjny wyszczególniony w załączniku nr 2.1 do SIWZ;
Pakiet nr 2 - Materiały do spirometrii wyszczególnione w załączniku nr 2.2 do SIWZ;
Pakiet nr 3 - Elektrody, papiery rejestracyjne, żele wyszczególnione w załączniku nr 2.3 do SIWZ;
Pakiet nr 4 - Szkiełka do immunofluorescencji wyszczególnione w załączniku nr 2.4 do SIWZ;
Pakiet nr 5 - Jednorazowe pokrycia parawanowe wyszczególnione w załączniku nr 2.5 do SIWZ;
Pakiet nr 6 - Strzykawki do pipety Eppendorf wyszczególnione w załączniku nr 2.6 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (asortyment i ilości) określono w Formularzach asortymentowo- cenowych, które stanowią załączniki nr 2.1 ÷ 2.6 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.14.13.10-6, 33.19.90.00-1, 33.19.25.00-7, 31.71.11.40-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet nr 1 - Drobny sprzęt laboratoryjny wyszczególniony w załączniku nr 2.1 do SIWZ
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medlab Products Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54962,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 46993,61
Oferta z najniższą ceną: 46993,61 / Oferta z najwyższą ceną: 123403,12
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet nr 2 - Materiały do spirometrii wyszczególnione w załączniku nr 2.2 do SIWZ
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JAMRO Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe, ul. Małobądzka 186, 42-500 Będzin, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12935,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12047,40
Oferta z najniższą ceną: 12047,40 / Oferta z najwyższą ceną: 18973,17
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet nr 3 - Elektrody, papiery rejestracyjne, żele wyszczególnione w załączniku nr 2.3 do SIWZ
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14710,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14729,53
Oferta z najniższą ceną: 14729,53 / Oferta z najwyższą ceną: 26542,62
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Pakiet nr 6 - Strzykawki do pipety Eppendorf wyszczególnione w załączniku nr 2.6 do SIWZ
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 355,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 472,32
Oferta z najniższą ceną: 472,32 / Oferta z najwyższą ceną: 472,32
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ubezpieczenie mienia należącego do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Remont drogi w m. Suchoowla (ulica) dostawa materiałów budowlanych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Adamów
(lubelskie)
Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. SZKOLENIE KOMPUTEROWE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH