PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywna dostawa kruszyw drogowych naturalnych dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tarnów / małopolskie

Numer ogłoszenia

143879/2014

Opis

Tarnów: Sukcesywna dostawa kruszyw drogowych naturalnych dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 143879 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90653 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 625 82 09, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Komunalna spółka z o.o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa kruszyw drogowych naturalnych dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę kruszyw drogowych naturalnych. Zamówienie podzielono na pięć części: CZĘŚĆ I: Dostawa piasku białego - frakcja 0-2 mm w ilości min. 75 t, maks. 400 t; CZĘŚĆ II: Dostawa piasku kopanego (siany) do posypywania dróg w ilości min. 40 t, maks. 200 t; CZĘŚĆ III: Dostawa pospółki - żwiru w ilości min. 100 t, maks. 650 t; CZĘŚĆ IV. Dostawa kruszywa naturalnego łamanego - frakcja 0-31,5 mm w ilości min. 300 t, maks. 2000 t; CZĘŚĆ V. Dostawa grysu - frakcja 2-8 mm w ilości min. 500 t, maks. 1000 t. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy, przewiduje możliwość skorzystania w każdej z części w przedmiotowym postępowaniu z prawa opcji w przypadku, gdy rzeczywiste zapotrzebowanie na kruszywa okaże się większe od planowanego (minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia). Realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Zamawiane kruszywa będą dostarczane przez Wykonawcę własnym transportem w godz. 7:00 do 15:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku), sukcesywnie w ciągu 24 godzin od czasu złożenia zamówienia przez Zamawiającego (telefonicznie, faksem lub e-mailem) na magazyn PUK sp. z o.o. w Tarnowie przy ul. Kąpielowej 4b wraz z oryginalnym dokumentem WZ z kopalni kruszywa.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa piasku białego - frakcja 0-2 mm w ilości min. 75 t, maks. 400 t
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NRR Grupa POLDIM Sp. z o.o., Sieradza 190, 33-240 Żabno, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5852,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4400,00
Oferta z najniższą ceną: 4400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6360,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawa piasku kopanego (siany) do posypywania dróg w ilości min. 40 t, maks. 200 t
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NRR Grupa POLDIM Sp. z o.o., Sieradza190, 33-240 Żabno, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2440,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2200,00
Oferta z najniższą ceną: 2200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2820,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dostawa pospółki - żwiru w ilości min. 100 t, maks. 650 t
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Transport Towarowy Paweł Nowak, Łękawka 56a, 33-112 Tarnowiec, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13214,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11635,00
Oferta z najniższą ceną: 11635,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16412,50
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego łamanego - frakcja 0-31,5 mm w ilości min. 300 t, maks. 2000 t
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NRR Grupa POLDIM Sp. z o.o., Sieradza 190, 33-240 Żabno, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66660,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 58000,00
Oferta z najniższą ceną: 58000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68000,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Dostawa grysu - frakcja 2-8 mm w ilości min. 500 t, maks. 1000 t
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe ZELIAŚ Leszek Zeliaś i Sylwester Zeliaś - Spółka Jawna, ul. Daleka 20, 33-101 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33330,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 27900,00
Oferta z najniższą ceną: 27900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32320,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
POKL-220/003/2013 dot. organizacji i przeprowadzenia 2 edycji kursu przyuczajacego do zawodu Technolog robót wykończeniowych w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Słupsk
(pomorskie)
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Knurów
(śląskie)
Budowa nakładki asfaltowej w ul. Przyjacielskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kobyłka
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH