PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywna dostawa leków

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Trzebnica / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

97388/2014

Opis

Trzebnica: Sukcesywna dostawa leków
Numer ogłoszenia: 97388 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26570 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3120920, faks 71 3121498.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa leków.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków wg potrzeb Zamawiającego. Szczegółowy opis stanowi zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.Pakiet 1. Albuminy Pakiet 2. Leki różne Pakiet 3. Testy diagnostyczne. 3.Zamówienie będzie realizowane w terminie:a)10 m-cy od dnia podpisania umowy - dotyczy pakietu nr 1 b)12 m-cy od dnia podpisania umowy - dotyczy pakietów nr 2 i 3.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet 1. Albuminy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM PGF URTICA Sp. z o.o.. ul. Krzemieniecka 120 54-623 Wrocław (Lider) PGF S.A, ul. Zbąszyńska 3, Łódź 91-342, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 76536,90
Oferta z najniższą ceną: 76536,90 / Oferta z najwyższą ceną: 87210,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet 2. Leki różne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSORCJUM PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-623 Wrocław PGF S.A., ul. Zbaszynska 3, Łódź 91-342, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18390,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15656,02
Oferta z najniższą ceną: 15656,02 / Oferta z najwyższą ceną: 15656,02
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup sprzętu w ramach projektu - Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o. w sprzęt niezbędny w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Siedlce
(mazowieckie)
Sukcesywne dostawy pasków do glucometrów IXELL na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny Publiczny Zakład...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Sól
(lubuskie)
Odbudowa po powodzi drogi gminnej Łużna - Podlesie k. P. Żmijowskiego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łużna
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH