PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywna dostawa opału (węgiel kamienny) przeznaczona na cele grzewcze dla Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. w latach...

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bytom / śląskie

Numer ogłoszenia

421524/2013

Opis

Bytom: Sukcesywna dostawa opału (węgiel kamienny) przeznaczona na cele grzewcze dla Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. w latach
2013 i 2014
Numer ogłoszenia: 421524 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342706 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna, ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 282-25-25, faks 032 2822681.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa opału (węgiel kamienny) przeznaczona na cele grzewcze dla Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. w latach
2013 i 2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa opału (węgiel kamienny) przeznaczona na cele grzewcze dla Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śl. w latach
2013 i 2014.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EUROKOMERS Sp. z o.o., ul. Bogumińska 77c, 44-351 Turza Śl., kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 87969,60
Oferta z najniższą ceną: 87969,60 / Oferta z najwyższą ceną: 118080,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Konserwacja cieków istotnych dla rolnictwa i melioracji podstawowych Zadanie XV gm. Górowo Iławeckie, Bisztynek, Bartoszyce,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Roboty budowlane wykończeniowe części piętra budynku remizy OSP w Łostówce w ramach programu Małopolskie Remizy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2013/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piaseczno
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH