PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywna dostawa środków czystości

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Głuchołazy / opolskie

Numer ogłoszenia

178908/2012

Opis

Głuchołazy: Sukcesywna dostawa środków czystości
Numer ogłoszenia: 178908 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137442 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA, ul. Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 77 4080159, faks 77 4393861.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa środków czystości.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach w okresie 1 roku od dnia podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 8 części (pakiety). Wykaz asortymentu wraz z jego szczegółowym opisem zawarty został w załącznikach od nr 1.1 do 1.8, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.12.50-3, 39.83.12.00-8, 39.83.00.00-0, 33.71.19.00-6, 39.83.17.00-3, 33.77.20.00-2, 33.76.30.00-6, 33.76.10.00-2, 18.93.00.00-7, 39.22.40.00-8, 39.83.12.50-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Chemia koncentraty
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HIGMA SERVICE Sp. z o.o., ul. Gosławicka 2, 45-446 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10208,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10824,64
Oferta z najniższą ceną: 10824,64 / Oferta z najwyższą ceną: 10824,64
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Mydła w płynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HIGMA SERVICE Sp. z o.o., ul. Gosławicka 2, 45-446 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4348,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4303,20
Oferta z najniższą ceną: 4303,20 / Oferta z najwyższą ceną: 4303,20
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Ręczniki papierowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HURTOWNIA BIS
M. Bojkowski, J. Sopel, ul. Podolska 2, 48-303 Nysa, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7280,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8320,00
Oferta z najniższą ceną: 8320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8645,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HELPLAST
J. Hadasik, M. Helbig, ul. Powstańców Śl. 11, Mikołów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8760,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8861,00
Oferta z najniższą ceną: 8861,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10352,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Łęgajny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Barczewo
(warmińsko-mazurskie)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
zakup 25 szt. terminali komunikacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH