PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywna dostawa tlenu medycznego o pojemności 6,4m? wraz z dzierżawą butli na potrzeby wyposażenia rampy tlenowej Wielospecjalistycznego...

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

Data publikacji ogłoszenia:

2015-02-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nowa Sól / lubuskie

Numer ogłoszenia

30602/2015

Opis

Nowa Sól: Sukcesywna dostawa tlenu medycznego o pojemności 6,4m3 wraz z dzierżawą butli na potrzeby wyposażenia rampy tlenowej Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Numer ogłoszenia: 30602 - 2015; data zamieszczenia: 11.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17750 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, tel. 068 3882111, faks -68 3871281.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa tlenu medycznego o pojemności 6,4m3 wraz z dzierżawą butli na potrzeby wyposażenia rampy tlenowej Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa tlenu medycznego o pojemności 6,4m3 wraz z dzierżawą butli na potrzeby wyposażenia rampy tlenowej Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KARO Roman Bajdalski, Brzeźno 8, 87-702 87-702 Koneck, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28380,00
Oferta z najniższą ceną: 28380,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68280,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wycena 40 ogródków działkowych oraz składników majątkowych stanowiących własność PZD przeznaczonych do wspólnego korzystania...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ruda Śląska
(śląskie)
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do gminnego przedszkola w Nowej Wsi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Wieś
(mazowieckie)
WYNAJEM KOPARKO-ŁADOWAREK WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lubin 1
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 712
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH