PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywna wycena nieruchomości

Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Przemyśl / podkarpackie

Numer ogłoszenia

77796/2014

Opis

Przemyśl: Sukcesywna wycena nieruchomości
Numer ogłoszenia: 77796 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27175 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Przemyśl - Prezydent Miasta Przemyśl, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 016 6782962, 6752072, faks 016 6786449.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna wycena nieruchomości.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna wycena nieruchomości z podziałem na 15 zadań częściowych. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poszczególnych zadań częściowych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 1.3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 40 % wartości zamówienia podstawowego. 1.4. Informacje na temat obowiązków Wykonawcy dotycząca wszelkich zobowiązań, jakie związane są z wykonaniem umowy, po udzieleniu zamówienia publicznego, zawarta jest we wzorze umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.90.00-7, 70.00.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zabudowanych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Regionalne Biuro Wyceny Nieruchomości i Firm RAJAL, mgr Alicja Rajchel, ul. 3 Maja 43, 36-200 Brzozów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4920,00
Oferta z najniższą ceną: 4920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10000,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości niezabudowanych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego ESTIMER Anna Bruździńska,, ul. Wysockiego 95 d, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12050,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8450,00
Oferta z najniższą ceną: 8450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18450,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego ESTIMER Anna Bruździńska, ul. Wysockiego 95 d, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4000,00
Oferta z najniższą ceną: 4000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8610,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do oddania w trwały zarząd
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Regionalne Biuro Wyceny Nieruchomości i Firm RAJAL, mgr Alicja Rajchel, ul. 3 Maja 43, 36-200 Brzozów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1722,00
Oferta z najniższą ceną: 1722,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1722,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do oddania w trwały zarząd
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agencja Wyceny Jerzy Hus,, ul. Okrzei 1, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 580,00
Oferta z najniższą ceną: 580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 637,14
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenach objętych ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Regionalne Biuro Wyceny Nieruchomości i Firm RAJAL, mgr Alicja Rajchel, ul. 3 Maja 43, 36-200 Brzozów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10891,65
Oferta z najniższą ceną: 10891,65 / Oferta z najwyższą ceną: 11500,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości oraz wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego ESTIMER Anna Bruździńska, ul. Wysockiego 95 d, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4840,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5940,00
Oferta z najniższą ceną: 5940,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9471,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa produktów spożywczych dla Szkoły Podstawowej im. Adma Mickiewicza w Kobielicach w 2015 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radostowice
(śląskie)
Dostawa różnych produktów do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DZP-AB-271-183/2014)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Siemiątkowo, woj. mazowieckie
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH