PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywne dostawy 100 tys. litrów oleju opałowego Eko C lub produktu równoważnego

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Legnickie Pole / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

78566/2014

Opis

Legnickie Pole: Sukcesywne dostawy 100 tys. litrów oleju opałowego Eko C lub produktu równoważnego
Numer ogłoszenia: 78566 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40928 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole, woj. dolnośląskie, tel. 76 858-23-87 w. 140, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy 100 tys. litrów oleju opałowego Eko C lub produktu równoważnego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa 100 tys. litrów oleju opałowego Eko C lub produktu równoważnego dla Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. - postać: ciecz barwy czerwonej do ciemnobrunatnej bez widocznych zanieczyszczeń i wody, - zapach: charakterystyczny dla produktów naftowych, - pH: obojętne, - temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia: do temp. 350 oC destyluje poniżej 85 % v/v (początek destylacji powyżej 180 oC), - temperatura zapłonu: minimum 610C (tygiel zamknięty), - właściwości wybuchowe: brak danych (W wysokich temperaturach pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe), - prężność par: poniżej 2 kPa (50 oC), - gęstość w temp 150C: nie normuje się (zwykle powyżej 0,830 g/ml), - rozpuszczalność: rozpuszcza się w węglowodorach, alkoholach, eterach (miesza się z większością rozpuszczalników organicznych), - rozpuszczalność w wodzie: w wodzie nie rozpuszcza się, - temperatura samozapłonu: powyżej 250 oC, - lepkość kinematyczna Vk50: powyżej 3 mm2/s, - temperatura krzepnięcia: poniżej 00C (około minus 15) - właściwości utleniające: nie posiada.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kogeneracja 44 Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 301000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 362850,00
Oferta z najniższą ceną: 362850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 409590,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wycena 40 ogródków działkowych oraz składników majątkowych stanowiących własność PZD przeznaczonych do wspólnego korzystania...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ruda Śląska
(śląskie)
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do gminnego przedszkola w Nowej Wsi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Wieś
(mazowieckie)
WYNAJEM KOPARKO-ŁADOWAREK WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lubin 1
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 712
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH