PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywne dostawy odczynników niezbędnych do prowadzenia badań dla pracowni chemii i biologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie.

Komenda Wojewódzka Policji

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

152683/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 152683 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 289386 - 2013 data 23.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
W ogłoszeniu jest: 3) W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego - odpowiednio do części przedmiotu zamówienia, na którą została złożona oferta i wg wymagań zawartych w załącznikach do siwz nr 6.1-6.2, tj. dla części 1, 2: - aktualne katalogi producenta/ karty z katalogu producenta, lub ich kopie z zaznaczeniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego (katalogi mogą być w języku angielskim lub polskim) - certyfikaty jakości, potwierdzające zgodność oferowanych odczynników z wymaganiami szczegółowymi określonymi w załącznikach do siwz nr 6.1 i 6.2. - w przypadku złożenia oferty równoważnej aktualne katalogi producenta/karty z katalogu producenta lub ich kopie z zaznaczeniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego (katalogi mogą być w języku angielskim lub polskim), certyfikaty jakości oraz aktualne karty charakterystyki, na podstawie których Zamawiający będzie mógł jednoznacznie określić, iż zaoferowany równoważny asortyment spełnia parametry przez niego wymagane..
W ogłoszeniu powinno być: 3) W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego - odpowiednio do części przedmiotu zamówienia, na którą została złożona oferta i wg wymagań zawartych w załącznikach do siwz nr 6.1-6.2, tj. dla części 1, 2: - aktualne katalogi producenta/ karty z katalogu producenta, lub ich kopie z zaznaczeniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego (katalogi mogą być w języku angielskim lub polskim) - certyfikaty jakości, potwierdzające zgodność oferowanych odczynników z wymaganiami szczegółowymi określonymi w załącznikach do siwz nr 6.1(dotyczy tylko części 1 postępowania) - w przypadku złożenia oferty równoważnej aktualne katalogi producenta/karty z katalogu producenta lub ich kopie z zaznaczeniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego (katalogi mogą być w języku angielskim lub polskim), certyfikaty jakości oraz aktualne karty charakterystyki, na podstawie których Zamawiający będzie mógł jednoznacznie określić, iż zaoferowany równoważny asortyment spełnia parametry przez niego wymagane..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Pl. Piotra i Pawła 4/5 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2013 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Pl. Piotra i Pawła 4/5 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont izolacji przeciwwigociowych ścian piwnicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 82-200 Malbork ul.Wojska Polskiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Malbork
(pomorskie)
Wykonanie usługi wydruku materiałów promocyjno - informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Legionowo
(mazowieckie)
Dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Zabrzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zabrze
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH