PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zborowie DPS PN 1/2014

Dom Pomocy Społecznej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Solec-Zdrój / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

228528/2014

Opis

Solec-Zdrój: Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zborowie DPS PN 1/2014
Numer ogłoszenia: 228528 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175536 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Zborów 112, 28-131 Solec-Zdrój, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 377 70 45, faks 0-41 377 70 45 wew. 26.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego-powiatu.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zborowie DPS PN 1/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6, 03.00.00.00-1, 03.10.00.00-2, 03.14.25.00-3, 03.14.21.00-9, 03.20.00.00-3, 03.21.21.00-1, 03.22.00.00-9, 14.40.00.00-5, 14.41.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Pl. Zwycięstwa 22, 28-100 Busko-Zdrój, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7627,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6656,43
Oferta z najniższą ceną: 6656,43 / Oferta z najwyższą ceną: 7353,30
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Dostawa mięsa i wędlin
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurtownia KIM K.Krzemiński, M. Krzemiński, A. Chrząszcz Sp. Jawna, ul. Boh. Warszawy 106, 28-100 Busko-Zdrój, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19329,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19002,40
Oferta z najniższą ceną: 19002,40 / Oferta z najwyższą ceną: 19002,40
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Dostawa produktów mleczarskich
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurt Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Marian Galant, ul. Boh. Warszawy 106, 28-100 Busko-Zdrój, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18528,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19211,06
Oferta z najniższą ceną: 19211,06 / Oferta z najwyższą ceną: 19211,06
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Dostawa artykułów żywnościowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, Ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19040,55 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19658,53
Oferta z najniższą ceną: 19658,53 / Oferta z najwyższą ceną: 21316,32
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Dostawa warzyw i owoców
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurt Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Marian Galant, ul. Bohaterów Warszawy 106, 28-100 Busko-Zdrój, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5475,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5120,55
Oferta z najniższą ceną: 5120,55 / Oferta z najwyższą ceną: 5120,55
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Dostawa owoców i jarzyn
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurt Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Marian Galant, ul. Bohaterów Warszawy 106, 28-100 Busko-Zdrój, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7539,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6082,79
Oferta z najniższą ceną: 6082,79 / Oferta z najwyższą ceną: 6082,79
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Dostawa mrożonek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PRIMA BĄK SPÓŁKA JAWNA, UL. Głowackiego 27, 39-300 Mielec, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3894,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3842,58
Oferta z najniższą ceną: 3842,58 / Oferta z najwyższą ceną: 3842,58
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Dostawa ziemniaków
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurt Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Marian Galant, ul. Bohaterów Warszawy 106, 28-100 Busko-Zdrój, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3675,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3018,75
Oferta z najniższą ceną: 3018,75 / Oferta z najwyższą ceną: 3018,75
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Dostawa jaj kurzych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, Ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2470,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2593,50
Oferta z najniższą ceną: 2457,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2593,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach, i ulicach administrowanych przez ZDM w Koszalinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Wymiana pokrycia dachowego budynków gimnazjum w Biskupcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Biskupiec
(warmińsko-mazurskie)
Świadczenie usług ubezpieczenia morskiego, majątkowego, komunikacyjnego i osobowego dla Morskiego Instytutu Rybackiego-...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH