PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywne dostawy sterylnego sprzętu urologicznego oraz innego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tarnowskie Góry / śląskie

Numer ogłoszenia

82703/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 82703 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76493 - 2013 data 15.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna, ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 32 285 40 58, fax. 32 384 54 04.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.2).
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sterylnego sprzętu urologicznego oraz innego sprzętu medycznego jednorazowego użytku . Zamówienie składa się z 7 części tzw. Pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet 1 Cewniki Pakiet 2 Zestawy do nefrotomii i cystostomii Pakiet 3 Ekstraktor kamieni, igła do biopsji do automatu typu BARD Pakiet 4 Akcesoria do badań urodynamicznych Pakiet 5 Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu Pakiet 6 Obłożenie do zabiegów urologicznych Pakiet 7 Inny sprzęt medyczny jednorazowego użytku sterylny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment oraz ilość znajdują się w załącznikach D.1 ÷ D.7 do SIWZ - FORMULARZE CENOWE..
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sterylnego sprzętu urologicznego oraz innego sprzętu medycznego jednorazowego użytku . Zamówienie składa się z 8 części tzw. Pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: Pakiet 1 Cewniki Pakiet 2 Zestawy do nefrotomii i cystostomii Pakiet 3 Ekstraktor kamieni, igła do biopsji do automatu typu BARD Pakiet 4 Akcesoria do badań urodynamicznych Pakiet 5 Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu Pakiet 6 Obłożenie do zabiegów urologicznych Pakiet 7 Inny sprzęt medyczny jednorazowego użytku sterylny Pakiet 8 Sterylny zestaw do głowicy endokawitarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment oraz ilość znajdują się w załącznikach D.1 ÷ D.8 do SIWZ - FORMULARZE CENOWE..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: - złożyć oświadczenie według załącznika nr [E] do SIWZ. - złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączyć dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi wykaz co najmniej dwóch dostaw w przedmiocie zamówienia każda o minimalnej wartości zł brutto wyszczególnionej poniżej: dla Pakietu nr 1 - 77 000,00 dla Pakietu nr 2 - 44 000,00 dla Pakietu nr 3 - 44 000,00 dla Pakietu nr 4 - 7 000,00 dla Pakietu nr 5 - 39 000,00 dla Pakietu nr 6 - 3 000,00 dla Pakietu nr 7 - 8 500,00 W przypadku składania ofert kilka części - Pakietów, Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych dostaw o wartości równej sumie wartości wskazanych powyżej pakietów, na które składa ofertę. Wzór wykazu stanowi załącznik nr [H] do SIWZ..
W ogłoszeniu powinno być: - złożyć oświadczenie według załącznika nr [E] do SIWZ. - złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączyć dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi wykaz co najmniej dwóch dostaw w przedmiocie zamówienia każda o minimalnej wartości zł brutto wyszczególnionej poniżej: dla Pakietu nr 1 - 77 000,00 dla Pakietu nr 2 - 44 000,00 dla Pakietu nr 3 - 33 000,00 dla Pakietu nr 4 - 7 000,00 dla Pakietu nr 5 - 39 000,00 dla Pakietu nr 6 - 3 000,00 dla Pakietu nr 7 - 8 500,00 dla Pakietu nr 8 - 22 000,00 W przypadku składania ofert kilka części - Pakietów, Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych dostaw o wartości równej sumie wartości wskazanych powyżej pakietów, na które składa ofertę. Wzór wykazu stanowi załącznik nr [H] do SIWZ..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: V.4.4).
W ogłoszeniu jest: 23.05.2013 godzina 10:30, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51 - Sekretariat - budynek administracji...
W ogłoszeniu powinno być: 24.05.2013 godzina 10:30, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51 - Sekretariat - budynek administracji..

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: ZAŁĄCZNI.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet Nr 8 - Sterylny zestaw do głowicy endokawitarnej


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet Nr 8 - Sterylny zestaw do głowicy endokawitarnej
- 1 pozycja Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment i ilość - zawarte są w załączniku [D8] do SIWZ Formularz cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej wystawy stacjonarnej Spichlerza Polskiego Rocka w zakresie kampanii outdoorowej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jarocin
(wielkopolskie)
Wykaz nieruchomości położonych w Łodzi
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Łódź
(łódzkie)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH