PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Sukcesywne tankowanie pojazdów i sprzętu Spółki benzyną bezołowiową 95 - w ilości 12.000 l na stacjach Wykonawcy.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kozienice / mazowieckie

Numer ogłoszenia

3287/2013

Opis

Kozienice: Sukcesywne tankowanie pojazdów i sprzętu Spółki benzyną bezołowiową 95 - w ilości 12.000 l na stacjach Wykonawcy.
Numer ogłoszenia: 3287 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 262637 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice, woj. mazowieckie, tel. 48 6142403, 6146084, faks 48 6142403.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne tankowanie pojazdów i sprzętu Spółki benzyną bezołowiową 95 - w ilości 12.000 l na stacjach Wykonawcy..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne tankowanie pojazdów i sprzętu Spółki benzyną bezołowiową 95 - w ilości 12.000 l, na stacjach Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostawy przedmiotu zamówienia w zależności od aktualnych potrzeb..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PETROLIS Sp. z o.o., ul. W. Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 64440,00
Oferta z najniższą ceną: 64440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64440,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Montaż stałych urządzeń gaśniczych mgłowych oraz wymiana pokrycia z gontów w zabytkowej cerkwi p.w. św. Paraskewy w Radrużu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lubaczów
(podkarpackie)
Dostawa masy na zimno wraz z wyładunkiem i zakup masy na gorąco z prawem opcji
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWY - RĘKAWICE MEDYCZNE, ANESTEZJOLOGIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Milicz
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH