PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania obiektu OSiR w Olstynie - Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Aquasfera od 01.01.2015 r. do...

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

421016/2014

Opis

Olsztyn: Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania obiektu OSiR w Olstynie - Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Aquasfera od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Numer ogłoszenia: 421016 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 385072 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, ul. Żołnierska 13 A, 10-558 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5335132, faks 89 5335132.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania obiektu OSiR w Olstynie - Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Aquasfera od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania obiektu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie: 1)Wodne Centrum Rekreacyjno - Sportowe Aquasfera w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 69 B, zwanego dalej WCRS . Szczegółowy zakres i sposób wykonania zamówienia zawiera załącznik Nr 3 do SIWZ p.n. Harmonogram prac porządkowych i częstotliwość wykonywania usługi dla WCRS oraz opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem Nr 1 (WCRS). Sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają: 1.Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 1 do SIWZ. 2.Wzór umowy - załącznik Nr 2 do SIWZ. 3.Harmonogram prac porządkowych i częstotliwość wykonywania usługi Tabela 2.1-2.8. - załącznik Nr 3 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski, ul. Polna 14, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 375585,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 461969,55
Oferta z najniższą ceną: 461969,55 / Oferta z najwyższą ceną: 496188,30
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa leków różnych- uzupełnienie dla SPZOZ w Sanoku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sanok
(podkarpackie)
Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta i gminy Świebodzin
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świebodzin
(lubuskie)
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG Olkusz.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Olkusz
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH