PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie kompleksowej usługi transportowej elementów konstrukcji stalowych

Agencja Rezerw Materiałowych

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

361918/2014

Opis

Warszawa: Świadczenie kompleksowej usługi transportowej elementów konstrukcji stalowych
Numer ogłoszenia: 361918 - 2014; data zamieszczenia: 31.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 322588 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 48 22 360 91 10, faks 48 22 360 91 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowej usługi transportowej elementów konstrukcji stalowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja załadunku asortymentu na środki transportowe w miejscu ich obecnego składowania, przewóz asortymentu środkami transportowymi oraz rozładunek asortymentu i jego zeskładowanie w docelowym miejscu jego składowania.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Transport różnych elementów konstrukcji stalowych z Magazynu PKP PLK S.A. w Poznaniu-Franowie do Agencji Rezerw Materiałowych Składnicy w Strzałkowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usługowo Handlowa OKSEL, ul. Mała 22 lok.1, 40-757 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 205410,00
Oferta z najniższą ceną: 205410,00 / Oferta z najwyższą ceną: 361620,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Transport różnych elementów konstrukcji stalowych z Magazynu PKP PLK S.A. w Grębowie do Agencji Rezerw Materiałowych Składnicy w Strzałkowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Inżynierii Kolejowej Leśkiewicz Kosmala Sp. J., ul. Retmańska 11 A, 27-600 Sandomierz, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124610,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 179580,00
Oferta z najniższą ceną: 179580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 369000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Materiały medyczne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Brzesko
(małopolskie)
Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak sprawy ZP-85/13).
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
dostawa środków czystości
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH