PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej...

Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

21360/2014

Opis

Olsztyn: Świadczenie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych
Numer ogłoszenia: 21360 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 507836 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5219100, faks 089 5219109, 5219849.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Postępowanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013, Program Region Morza Bałtyckiego 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Program LIFE+, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALBATROS BIURO PODRÓŻY s.c., ul. Szpitalna 20-22, 31-024 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 252000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 165001,65
Oferta z najniższą ceną: 165001,65 / Oferta z najwyższą ceną: 171435,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
świadczenie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
Remont dróg leśnych w leśnictwach Dębno i Tarchalice w ramach: zabezpieczenie dróg leśnych dla umożliwienia wywozu drewna z...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wołów
(dolnośląskie)
REALIZACJĘ STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W KWARTALE ULIC: KOCJANA, KARTEZJUSZA, KALISKIEGO, GĄSIOROWSKIEGO
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH