PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Skierniewice usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Urząd Miasta Skierniewice

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Skierniewice / łódzkie

Numer ogłoszenia

33217/2015

Opis

Skierniewice: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Skierniewice usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Numer ogłoszenia: 33217 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 19929 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8345100, faks 046 8345151.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Skierniewice usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie do 31 grudnia 2015 r. na rzecz Urzędu Miasta Skierniewice usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów oraz usług kurierskich w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1529) w ilościach i rodzajach określonych w załączniku Nr 1 do SIWZ oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego - codziennie od poniedziałku do piątku.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 60.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INPOST SA, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 195987,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 136831,14
Oferta z najniższą ceną: 136831,14 / Oferta z najwyższą ceną: 163065,21
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa wagi i akcesoriów ADZP 240-29/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawę węgla kamiennego typ 31 w ilości 320 ton na sezon grzewczy 2014/2015
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Stąporków
(świętokrzyskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej.
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Opole
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH