PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie obsługi przewodnickiej grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych po wystawach w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

Data publikacji ogłoszenia:

2015-02-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

24883/2015

Opis

Warszawa: Świadczenie obsługi przewodnickiej grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych po wystawach w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
Numer ogłoszenia: 24883 - 2015; data zamieszczenia: 24.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 13981 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 6284205 w. 19, faks 0-22 6284699.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie obsługi przewodnickiej grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych po wystawach w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi oprowadzania przez przewodników grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych po wystawach w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.
3. Do obowiązków przewodnika będzie należało pozostawanie do dyspozycji zwiedzających w siedzibie Zamawiającego, w godzinach ustalonych przez Zamawiającego w przesyłanym Wykonawcy zapotrzebowaniu (tzw. dyżury), w tym:
1) oprowadzanie grup zorganizowanych, o których mowa w pkt. 6, po wszystkich ekspozycjach Zamawiającego, 2) oprowadzanie osób indywidualnych, po wszystkich ekspozycjach Zamawiającego, 3) niezwłoczne informowanie etatowego przewodnika muzealnego o wszelkich zmianach i problemach w salach ekspozycyjnych, a szczególnie o zmianach w stanie zachowania muzealiów i eksponatów, 4) pomoc podczas imprez organizowanych przez Zamawiającego, m.in. wernisaży wystaw, imprez okolicznościowych, Nocy Muzeów. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonywany w okresie od dnia 1 marca 2015 r. do wyczerpania kwoty określonej w ofercie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.40.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pole Sztuki - Małgorzata Minchberg, gen. Władysława Sikorskiego 18 A, 05-075 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121951,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 129915,50
Oferta z najniższą ceną: 129915,50 / Oferta z najwyższą ceną: 347600,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Działka nr 457/7 obręb Wojciechów
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Lwówek śląski
(dolnośląskie)
Kursy zawodowe dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebini, ul. 1 Maja 60 w 2013 roku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Trzebinia
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH