PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla...

Miejski Zarząd Oświaty

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bielsko-Biała / śląskie

Numer ogłoszenia

334922/2014

Opis

Bielsko-Biała: Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 334922 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 285560 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Oświaty, ul. Akademii Umiejętności 1a, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 33 4992300, faks 33 4992322.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczestników projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zamówienie zostało podzielone na 49 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej - ul. Komorowicka 27, 43-300 Bielsko-Biała
Część 1.1
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 1.2
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.2
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 1.3
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne z j.angielskiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 1.4
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.angielskiego - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 1.5
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne z j.angielskiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 1.6
Zajęcia dodatkowe grupowe z informatyki w biznesie - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 1.7
Zajęcia dodatkowe grupowe z j.angielskiego w biznesie - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
2. Bielska Szkoła Przemysłowa- ul. Sixta 20, 43-300 Bielsko-Biała
Część 2.1
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 2.2
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.angielskiego - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 2.3
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne z chemii
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 2.4
Zajęcia dodatkowe grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 2.5
Zajęcia dodatkowe grupowe z j.angielskiego - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 2.6
Zajęcia dodatkowe grupowe z chemii
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
3. Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych - ul. Słowackiego 24, 43-300 Bielsko-Biała
Część 3.1
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z fizyki- gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 3.2
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne z j.polskiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 3.3
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 3.4
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.2
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 3.5
Zajęcia dodatkowe grupowe z j.angielskiego - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 3.6
Zajęcia dodatkowe grupowe z j.angielskiego - gr.2
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 3.7
Zajęcia dodatkowe indywidualne z j.niemieckiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 3.8
Zajęcia dodatkowe indywidualne z matematyki
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 3.9
Zajęcia dodatkowe grupowe z projektowania stron internetowych - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 3.10
Zajęcia dodatkowe grupowe z systemów i sieci komputerowych - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 3.11
Zajęcia dodatkowe grupowe technologii mobilnych - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
4. Zespół Szkół Budowlanych - ul. Budowlanych 4, 43-300 Bielsko-Biała
Część 4.1
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.angielskiego- gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 4.2
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.angielskiego- gr.2
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 4.3
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne z j.niemieckiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 4.4
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 4.5
Zajęcia dodatkowe grupowe z j.angielskiego - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 4.6
Zajęcia dodatkowe indywidualne z kosztorysowania
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Zajęcia winny zostać przeprowadzone na odpowiednim sprzęcie komputerowym z wykorzystaniem licencjonowanego/licencjonowanych programu/ów do kosztorysowania.
Szkoła nie dysponuje odpowiednim programem do kosztorysowania oraz nie udostępni sprzętu komputerowego dla Wykonawcy.
5. Zespół Szkół im. Juliana Tuwima - ul. Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała
Część 5.1
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.angielskiego- gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 5.2
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 5.3
Zajęcia dodatkowe indywidualne z j.hiszpańskiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 5.4
Zajęcia dodatkowe grupowe z j.angielskiego - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
6. Zespół Szkół Technicznych i Handlowych - ul. Lompy 11, 43-300 Bielsko-Biała
Część 6.1
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.angielskiego- gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 6.2
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 6.3
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne z matematyki
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 6.4
Zajęcia dodatkowe grupowe z j.angielskiego - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 6.5
Zajęcia dodatkowe indywidualne z j.angielskiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
7. Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących - ul. Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała
Część 7.1
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne z fizyki
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 7.2
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.angielskiego- gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 7.3
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.angielskiego - gr.2
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 7.4
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.polskiego- gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 7.5
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 7.6
Zajęcia dodatkowe grupowe z j.angielskiego - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
8. Zespół Szkół Ogrodniczych - ul. Ak. Umiejętności 1, 43-300 Bielsko-Biała
Część 8.1
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.angielskiego- gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 8.2
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 8.3
Zajęcia dodatkowe indywidualne z j.włoskiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Część 8.4
Zajęcia dodatkowe indywidualne z j.angielskiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.20.00.00-6, 80.21.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt systemowy pn. Mam zawód - mam pracę w regionie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Część nr 1.1
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Szkolenia-Doradztwo-Usługi FIORITURA Bożena Popiela, ul. Sołtysowska 12i/20, 31-589 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1279,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1098,00
Oferta z najniższą ceną: 1098,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1590,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Część 1.2
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.2
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Szkolenia-Doradztwo-Usługi FIORITURA Bożena Popiela, ul. Sołtysowska 12i/20, 31-589 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1279,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1098,00
Oferta z najniższą ceną: 1098,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1710,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Część 1.3
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne z j.angielskiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1470,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Część 1.4
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.angielskiego - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1590,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Część 1.5
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne z j.angielskiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Część 1.6
Zajęcia dodatkowe grupowe z informatyki w biznesie - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1329,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1168,80
Oferta z najniższą ceną: 1168,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1470,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Część 1.7
Zajęcia dodatkowe grupowe z j.angielskiego w biznesie - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1470,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Część 2.1
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Szkolenia-Doradztwo-Usługi FIORITURA Bożena Popiela, ul. Sołtysowska 12i/20, 31-589 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1279,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1098,00
Oferta z najniższą ceną: 1098,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1500,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Część 2.2
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.angielskiego - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1710,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Część 2.3
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne z chemii
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1429,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1168,80
Oferta z najniższą ceną: 1168,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1710,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Część 2.4
Zajęcia dodatkowe grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Szkolenia-Doradztwo-Usługi FIORITURA Bożena Popiela, ul. Sołtysowska 12i/20, 31-589 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1279,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1098,00
Oferta z najniższą ceną: 1098,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1620,00
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Część 2.5
Zajęcia dodatkowe grupowe z j.angielskiego - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1500,00
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Część 2.6
Zajęcia dodatkowe grupowe z chemii
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1429,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1168,80
Oferta z najniższą ceną: 1168,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1560,00
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Część 3.1
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z fizyki- gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1179,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1168,80
Oferta z najniższą ceną: 1168,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1740,00
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Część 3.2
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne z j.polskiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Magdalena Kasztalska, ul. Lenartowicza 34/12, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1179,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 960,00
Oferta z najniższą ceną: 960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1414,20
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Część 3.3
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Szkolenia-Doradztwo-Usługi FIORITURA Bożena Popiela, ul. Sołtysowska 12i/20, 31-589 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1279,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1098,00
Oferta z najniższą ceną: 1098,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1710,00
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: Część 3.4
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.2
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Szkolenia-Doradztwo-Usługi FIORITURA Bożena Popiela, ul. Sołtysowska 12i/20, 31-589 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1279,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1098,00
Oferta z najniższą ceną: 1098,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1620,00
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: Część 3.5
Zajęcia dodatkowe grupowe z j.angielskiego - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1590,00
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: Część 3.6
Zajęcia dodatkowe grupowe z j.angielskiego - gr.2
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleń Magnes Agnieszka Sieczkowska, ul. Olszówki 69, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 975,00
Oferta z najniższą ceną: 975,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1560,00
Waluta: PLN.Część NR: 20   Nazwa: Część 3.7
Zajęcia dodatkowe indywidualne z j.niemieckiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji ul. Karczówkowska 5A/204 25-019 Kielce, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1279,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00
Waluta: PLN.Część NR: 21   Nazwa: Część 3.8
Zajęcia dodatkowe indywidualne z matematyki
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Szkolenia-Doradztwo-Usługi FIORITURA Bożena Popiela, ul. Sołtysowska 12i/20, 31-589 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1224,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1098,00
Oferta z najniższą ceną: 1098,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1470,00
Waluta: PLN.Część NR: 22   Nazwa: Część 3.9
Zajęcia dodatkowe grupowe z projektowania stron internetowych - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1329,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1168,80
Oferta z najniższą ceną: 1168,80 / Oferta z najwyższą ceną: 2970,00
Waluta: PLN.Część NR: 23   Nazwa: Część 4.1
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j. angielskiego- gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1740,00
Waluta: PLN.Część NR: 24   Nazwa: Część 4.2
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.angielskiego- gr.2
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1620,00
Waluta: PLN.Część NR: 25   Nazwa: Część 4.3
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne z j.niemieckiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1279,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1590,00
Waluta: PLN.Część NR: 26   Nazwa: Część 4.4
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji ul. Karczówkowska 5A/204 25-019 Kielce, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1279,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1168,80
Oferta z najniższą ceną: 1168,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1620,00
Waluta: PLN.Część NR: 27   Nazwa: Część 4.5
Zajęcia dodatkowe grupowe z j.angielskiego - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1560,00
Waluta: PLN.Część NR: 28   Nazwa: Część 4.6
Zajęcia dodatkowe indywidualne z kosztorysowania
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1304,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2700,00
Oferta z najniższą ceną: 2700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2700,00
Waluta: PLN.Część NR: 29   Nazwa: Część 5.1
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.angielskiego- gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1710,00
Waluta: PLN.Część NR: 30   Nazwa: Część 5.2
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1279,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1168,80
Oferta z najniższą ceną: 1168,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1560,00
Waluta: PLN.Część NR: 31   Nazwa: Część 5.3
Zajęcia dodatkowe indywidualne z j.hiszpańskiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1279,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2070,00
Waluta: PLN.Część NR: 32   Nazwa: Część 5.4
Zajęcia dodatkowe grupowe z j.angielskiego - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1470,00
Waluta: PLN.Część NR: 33   Nazwa: Część 6.1
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.angielskiego- gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1590,00
Waluta: PLN.Część NR: 34   Nazwa: Część 6.2
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bożena Szczechura, ul. Krakowska 438 B, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1279,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1080,00
Oferta z najniższą ceną: 1080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1620,00
Waluta: PLN.Część NR: 35   Nazwa: Część 6.3
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne z matematyki
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Alicja Czaicka ul. Bolesława Prusa 29 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bolesława Prusa 29, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1224,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1080,00
Oferta z najniższą ceną: 1080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1470,00
Waluta: PLN.Część NR: 36   Nazwa: Część 6.4
Zajęcia dodatkowe grupowe z j.angielskiego - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1620,00
Waluta: PLN.Część NR: 37   Nazwa: Część 6.5
Zajęcia dodatkowe indywidualne z j.angielskiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom, ul. Dworcowa 1, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1204,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 987,00
Oferta z najniższą ceną: 987,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1710,00
Waluta: PLN.Część NR: 38   Nazwa: Część 7.1
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne z fizyki
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1179,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1168,80
Oferta z najniższą ceną: 1168,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1710,00
Waluta: PLN.Część NR: 39   Nazwa: Część 7.2
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.angielskiego- gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1560,00
Waluta: PLN.Część NR: 40   Nazwa: Część 7.3
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.angielskiego - gr.2
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1740,00
Waluta: PLN.Część NR: 41   Nazwa: Część 7.4
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.polskiego- gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1129,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1168,80
Oferta z najniższą ceną: 1168,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1620,00
Waluta: PLN.Część NR: 42   Nazwa: Część 7.5
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1279,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1168,80
Oferta z najniższą ceną: 1168,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1710,00
Waluta: PLN.Część NR: 43   Nazwa: Część 7.6
Zajęcia dodatkowe grupowe z j.angielskiego - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1590,00
Waluta: PLN.Część NR: 44   Nazwa: Część 8.1
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z j.angielskiego- gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1229,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1470,00
Waluta: PLN.Część NR: 45   Nazwa: Część 8.2
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze grupowe z matematyki - gr.1
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1279,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1168,80
Oferta z najniższą ceną: 1168,80 / Oferta z najwyższą ceną: 1740,00
Waluta: PLN.Część NR: 46   Nazwa: Część 8.3
Zajęcia dodatkowe indywidualne z j.włoskiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1129,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2070,00
Waluta: PLN.Część NR: 47   Nazwa: Część 8.4
Zajęcia dodatkowe indywidualne z j.angielskiego
Łącznie - 30 godzin lekcyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Eurowiedza Sp. z o.o. w Organizacji, ul. Karczówkowska 5A/204, 25-019 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1204,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 956,40
Oferta z najniższą ceną: 956,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1620,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
36/SI/2014 - remont budynku nr 47 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawa odczynników i testów do badań immunologicznych dla weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
Przetarg
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Legnica
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH