PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników szkoleń dla operatorów numerów alarmowych (ONA) organizowanych przez Centrum Powiadamiania...

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

422478/2014

Opis

Poznań: Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników szkoleń dla operatorów numerów alarmowych (ONA) organizowanych przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego ul. Wiśniowa 13a w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 422478 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 409792 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8541300, faks 061 8541204.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników szkoleń dla operatorów numerów alarmowych (ONA) organizowanych przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego ul. Wiśniowa 13a w Poznaniu..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych dla uczestników szkoleń dla operatorów numerów alarmowych (ONA) organizowanych przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) ul. Wiśniowa 13a w Poznaniu.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usługę: gastronomiczną (przygotowanie i podanie śniadań, obiadów, kolacji - we własnej siedzibie w odległości do 1,3 km od siedziby CPR) i cateringową (przygotowanie i dostarczenie serwisu kawowego do siedziby CPR), max. dla 535 osób w ciągu trwania umowy. Zamawiający przewiduje szkolenia dla grup od 6 do 40 osób w grupie, w cyklach 3 lub 5 dniowych.
3. Zamawiający przewiduje max. 2675 jednodniowych zestawów żywieniowych (jeden zestaw rozumiany jako: śniadanie, serwis kawowy, obiad, kolacja dla 1 osoby dziennie). Zamawiający zastrzega, że liczba zestawów może ulec zmianie (zmniejszeniu).
4. Usługa będzie realizowana sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający nie gwarantuje zrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
5. Proponowany opis menu zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.
6. W ramach zapewnienia usługi cateringowej, Wykonawca winien dostarczyć termosy z kawą, herbatą, a także dokonać ich odbioru z siedziby CPR..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Piotr Matera
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 48a/32, 60-149 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91341,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 112350,00
Oferta z najniższą ceną: 112350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 115560,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Gmin Kumiałka-Biebrza
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Korycin
(podlaskie)
Nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie (wyposażenie kuchni, jadalni i innych pomieszczeń pomocniczych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chojna
(zachodniopomorskie)
Utrzymanie rzeki Czarna w km 0+000-15+475
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH