PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług hotelowo- restauracyjnych oraz usługi wynajmu sali dla uczestników 52-giej Szkoły Matematyki Poglądowej

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Siedlce / mazowieckie

Numer ogłoszenia

106705/2014

Opis

Siedlce: Świadczenie usług hotelowo- restauracyjnych oraz usługi wynajmu sali dla uczestników 52-giej Szkoły Matematyki Poglądowej
Numer ogłoszenia: 106705 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62495 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 25 6442095, faks 25 6442045.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług hotelowo- restauracyjnych oraz usługi wynajmu sali dla uczestników 52-giej Szkoły Matematyki Poglądowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług hotelowo-restauracyjnych oraz usługi wynajmu sali dla uczestników 52-giej Szkoły Matematyki Poglądowej. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 55270000-3 usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 70220000-9 usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne. 2) Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik: - A do SIWZ.. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3, 70.22.00.00-9..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3, 70.22.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Domy Wczasowe WAM sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Władysława Syrokomli 6
Oddział WDW Rynia, ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16355,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15580,00
Oferta z najniższą ceną: 15580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29250,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa produktów spożywczych dla Szkoły Podstawowej im. Adma Mickiewicza w Kobielicach w 2015 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radostowice
(śląskie)
Dostawa różnych produktów do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DZP-AB-271-183/2014)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Siemiątkowo, woj. mazowieckie
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH