PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług hotelowych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdańsk-Wrzeszcz / pomorskie

Numer ogłoszenia

89837/2012

Opis

Gdańsk-Wrzeszcz: Świadczenie usług hotelowych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Numer ogłoszenia: 89837 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61331 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, woj. pomorskie, tel. 058 3472419, faks 058 3472413.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług hotelowych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakwaterowania recenzentów, promotorów, gości, gości zagranicznych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Część A - Zakwaterowanie recenzentów, promotorów, gości
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ATA Sp. z o.o., ul.Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7656,00
Oferta z najniższą ceną: 7656,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11440,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Część B - Zakwaterowanie gości zagranicznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Qubus Hotel Spółka z o.o., ul.Skierniewicka 18, 53-117 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7733,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6240,00
Oferta z najniższą ceną: 6240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6336,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa i montaż mebli do Sanatorium Uzdrowiskowego Leśnik
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sopot
(pomorskie)
ZP 17/2011 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów i sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego na potrzeby projektu pod nazwą...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH