PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy / pracowników Izby Celnej w Białymstoku

Izba Celna w Białymstoku

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Białystok / podlaskie

Numer ogłoszenia

142553/2014

Opis

Białystok: Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy / pracowników Izby Celnej w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 142553 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114703 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Celna w Białymstoku, ul. Octowa 2, 15-399 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7458555, 7458501, faks 085 7458599.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy / pracowników Izby Celnej w Białymstoku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącego usługi medyczne w zakresie medycyny pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zatrudnionych w Izbie Celnej w Białymstoku i podległych Urzędach/Oddziałach na terenie miasta Białegostoku, Łomży oraz Suwałk (lub Augustowa, lub Sejn)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy/pracowników Izby Celnej w Białymstoku - lokalizacja Bialystok
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy ESKLUAP, ul. Nowy Świat 11c, 15-453 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101740,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 101825,00
Oferta z najniższą ceną: 101825,00 / Oferta z najwyższą ceną: 101825,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy/pracowników Izby Celnej w Białymstoku - lokalizacja Łomża.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Specjalistyczne Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne przy Polskiej Grupie Farmaceutycznej sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10175,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10840,00
Oferta z najniższą ceną: 10840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10840,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na potrzeby funkcjonariuszy/pracowników Izby Celnej w Białymstoku - lokalizacja Suwałki (lub Augustów lub Sejny).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarsko - Pielęgniarska ESKULAP, ul. Wojska Poslkiego 51, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31001,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 27761,00
Oferta z najniższą ceną: 27761,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27761,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont i aranżacja wnętrz pomieszczeń w restauracji HERBOWA i kawiarni LEGENDA na zamku w Uniejowie ul. Zamkowa 2
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Uniejów
(łódzkie)
Dostawa odczynników laboratoryjnych do przeprowadzania badań mikrobiologicznych. WIWagz.272.01.2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Rekonstrukcja i konserwacja nagrobków powstańców styczniowych na Górce Powstańczej Cmentarza Łyczakowskiego, Lwów, Ukraina
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH