PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług opieki medycznej dla cudzoziemców, w tym na potrzeby Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu w celu Wydalenia (sprawa nr...

Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Białystok / podlaskie

Numer ogłoszenia

291218/2012

Opis

Białystok: Świadczenie usług opieki medycznej dla cudzoziemców, w tym na potrzeby Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu w celu Wydalenia (sprawa nr 35/ZP/ZOZ/12)
Numer ogłoszenia: 291218 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260132 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, ul. Bema 100, 15-370 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 71 45 171, faks 85 71 45 715.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opieki medycznej dla cudzoziemców, w tym na potrzeby Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu w celu Wydalenia (sprawa nr 35/ZP/ZOZ/12).
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część I - Usługi medyczne Przedmiotem postępowania jest wykonywanie usług medycznych na terenie miasta Białystok dla cudzoziemców (osób dorosłych i dzieci), w tym osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców i Areszcie w celu Wydalenia w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a stanowiącym załącznik do SIWZ. Część II - Usługi stomatologiczne Przedmiotem postępowania jest wykonywanie usług stomatologicznych na terenie miasta Białystok dla cudzoziemców (osób dorosłych i dzieci), w tym osadzonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców i Areszcie w celu Wydalenia, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b stanowiącym załącznik do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.12.31-1, 85.12.12.70-6, 85.12.12.83-0, 85.12.13.00-6, 85.12.12.91-9, 85.12.12.10-8, 85.12.12.20-1, 85.12.12.00-5, 85.13.10.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Usługi medyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap, ul. Nowy Świat 11c, 15-453 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30865,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30895,00
Oferta z najniższą ceną: 30895,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30895,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Usługi stomatologiczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Eskulap, Nowy Świat 11c, 15-453 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4370,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4610,00
Oferta z najniższą ceną: 4610,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4610,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa paliw i akcesoriów samochodowych do pojazdów służbowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Znak...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Licytacja na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowym jednokondygnacyjnym położonej w Tanowie przy ul....
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Tanowo
(zachodniopomorskie)
Wykonanie interwencyjnego uzupełnienia korpusu drogowego dróg gminnych w 2014 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Siemiatycze
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH