PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Świadczenie usług opiekuńczych: gospodarczych i pielęgnacyjnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ....

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wałcz

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wałcz / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

66038/2013

Opis

Wałcz: Świadczenie usług opiekuńczych: gospodarczych i pielęgnacyjnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi . Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania podopiecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu
Numer ogłoszenia: 66038 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30090 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wałcz, ul. Nowomiejska 4, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-67 2580065, faks 0-67 2580065.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych: gospodarczych i pielęgnacyjnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi . Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania podopiecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych: gospodarczych i pielęgnacyjnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi . Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania podopiecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu (obszar miasta Wałcz), zgodnie z ilością godzin i zakresem określonym w decyzji administracyjnej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3, 85.00.00.00-9, 85.31.20.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o., ul.Rzeżbiarska 88, 04-609 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 231980,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 200684,00
Oferta z najniższą ceną: 200684,00 / Oferta z najwyższą ceną: 254628,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
KZB Krotoszyn: Zakup wraz z dostawą wyrobów stalowych dla potrzeb budowy ogrodzenia w JW. Jastrzębie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
OPERATOR KOPARKO -ŁADOWARKI
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DO BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH