PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

świadczenie usług organizacyjnych (kadrowo administracyjnych) projektu

Zespół Szkół w Czudcu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Czudec / podkarpackie

Numer ogłoszenia

209976/2014

Opis

Czudec: świadczenie usług organizacyjnych (kadrowo administracyjnych) projektu
Numer ogłoszenia: 209976 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 129670 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Czudcu, ul. Parkowa 7, 38-120 Czudec, woj. podkarpackie, tel. 17 2771 013, faks 17 2771 013.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług organizacyjnych (kadrowo administracyjnych) projektu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług organizacyjnych w zakresie kadrowym i administracyjnym w projekcie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.00.00-4, 79.42.10.00-1, 75.10.00.00-7, 79.41.00.00-1, 79.41.10.00-8, 79.50.00.00-9, 79.41.11.00-9, 79.41.20.00-5, 79.41.40.00-9, 79.00.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: PROJEKT -PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW- współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GOLDATOS Aleksandra Jaruga, Turbia 150, 37-416 Zaleszany, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9300,00
Oferta z najniższą ceną: 9300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9300,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Utrzymanie targowiska gminnego w msc. Rząśnik.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rząśnik
(mazowieckie)
Remont placu manewrowego przed budynkiem OSP w Ostrowie Lubelskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrów Lubelski
(lubelskie)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH